Lista artykułów

Rodzaje treści
Okres
post

Czy Bóg jest dowcipny?

Otwórz „Księgę Objawienia” i przeczytaj, co napisano w rozdziale 8:1. Ten werset ukazuje nam, że w Królestwie Niebieskim nie będzie kobiet: „nastała w niebie cisza na jakieś pół godziny”, pytanie: czy tam gdzie są kobiety może być cisza? Odpowiedź: w Królestwie Niebieskim nie będzie kobiet.

post

O ósmym przykazaniu Bożym

„Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu“. Pan Bóg nakazuje ludziom powściągliwość języka w 8 przykazaniu: żąda, abyśmy mówili tylko tyle, ile potrzeba i tak, jak potrzeba  dla chwały Bożej, a osobliwie abyśmy mówili tylko to, co jest zgodne z prawdą.