Zdarza się, że pracownik uważa, że został bezprawnie zwolniony. W takiej sytuacji jak najbardziej może iść on do sądu pracy i domagać się wypłaty odszkodowania od swojego byłego już pracodawcy. Sąd pracy może też nakazać przywrócenie na poprzednie stanowisko w miejscu pracy. Kiedy może dojść do tego?

Data dodania: 2012-04-20

Wyświetleń: 1197

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W sytuacji, gdy były pracownik przed sądem pracy udowodni, że został zwolniony bezprawnie, może domagać się przywrócenia do pracy lub wypłaty odszkodowania za bezprawne zwolnienie. Przesłanką w tym wypadku byłoby naruszenie prawa pracy lub brak odpowiedniego uzasadnienia wypowiedzenia. Z drugiej strony sam pracownik nie musi udowadniać, że poniósł jakąś szkodę w związku z tym wypowiedzeniem – uważa się, że jest to oczywiste.

Czy odszkodowania wypłacane w takiej sytuacji pracownikowi mają jakieś ograniczenie kwotowe? Tak, odszkodowanie powinno mieścić się w przedziale pomiędzy wynagrodzeniem za dwa tygodnie pracy a kwotą jaką pracownik zarobiłby w tej firmie przez trzy miesiące. Odszkodowanie nie może być niższe od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Zasada, w której odszkodowanie nie będzie wyższe niż trzymiesięczne wynagrodzenie dotyczy też sytuacji osób, które podlegają szczególnej ochronie prawnej przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

Te zasady dotyczące odszkodowania za zwolnienie i ograniczenie wysokości odszkodowania obowiązują w Polsce. Nie można tu raczej liczyć na wielomilionowe odszkodowanie, takie jakie sąd w Wielkiej Brytanii przyznał pod koniec 2011 roku polskiej lekarce, którą zwolniono ze względu na jej narodowość i płeć. W tym wypadku dyskryminacja i zwolnienie będą kosztować szpital prawie 4,5 miliona funtów. Na taki werdykt sądu z pewnością miał też wpływ fakt, że kobieta przed zwolnieniem była nękana i źle traktowana przez współpracowników. Efektem takiej atmosfery w miejscu pracy, która trwała kilka lat,  stały się stany depresyjne, myśli samobójcze i problemy zdrowotne.  Kobieta nie jest już w stanie pracować w swoim zawodzie ze względu na urazy psychiczne, dlatego też taka wysoka kwota odszkodowania zasądzona przez brytyjski wymiar sprawiedliwości wydaje się być jak najbardziej uzasadnioną.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena