Miałeś wypadek samochodowy, ubiegałeś się o uzyskanie odszkodowania, ale firma ubezpieczeniowa przyznała rażąco niską kwotę? Nie jesteś wyjątkiem! Zaniżanie wypłacanych odszkodowań, to częsta praktyka stosowana przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?

Data dodania: 2010-11-02

Wyświetleń: 1459

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jeśli już dokonałeś naprawy swojego auta w zakładzie mechanicznycm i zapłacona kwota daleko przewyższa wypłacone odszkodowanie, nie jesteś na straconej pozycji. Wiele firm ubezpieczeniowych liczy na to, że ich klienci nie będą sie upominać o wyższą kwotę.

Ma tu zastosowanie ogólna regóła  zawarta w art. 363 & 1 i 2 kc. Z tego przepisu  wynika, że poszkodowany ma prawo żądać naprawienia szkody według własnego wyboru np.; poprzez zakup części zamiennych i remont w zakładzie lub gdyby naprawa była nieopłacalna i pociągała nadmierne trudności przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Można zapoznac sie z wyrokami sadu w podobnych sytuacjach -  wyrok z dnia 27 czerwca 1988 r ICR 151 / 88, wyrok z dnia 11 czerwca 2001 r V CKN 266 / 00.


Jeśli potwierdzisz odpowiednimi rachunkami, że niezbędny koszt naprawy twojego samochodu wyniósł więcej niz oferowane Ci odszkodowanie Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest zobowiązane powyższą sumę zapłacić. Praktyka pokazuje, że należy się spodziewać ze strony TU kolejnego pisma pełnego argumentów "bezspornie potwierdzających zasadność oferowanej przez nich kwoty". Oczywiście nie należy się tym zrażać, a konsekwentnie domagać sie wypłacenia należnej kwoty.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że wysokość kosztów naprawy nie może przekraczać wartości rynkowej auta. Ponieważ proces uzyskiwania odszkodowania bywa długi (oczywiście w zależnści od firmy ubezpieczeniowej) wiele osob decyduje się na wynajęcie firmy zajmującej się uzyskiwaniem odszkodowań.

Licencja: Creative Commons