Artykuły

post

Odszkodowanie z tytułu śmierci

W judykaturze zarysowuje się tendencja do zasądzania coraz wyższych kwot odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz inncyh zdarzeń losowych, z których wynikła szkoda na osobie zwłaszcza w postaci uszczerbku na zdrowiu.

post

Wysokość odszkodowania

Celem odszkodowania przyznanego na podstawie art. 446 § 3 k.c. ma być zrekompensowanie rzeczywistego znacznego pogorszenia sytuacji życiowej najbliższych członków rodziny zmarłego, nie może być ono natomiast źródłem wzbogacenia się tych osób – tak SN w swoim orzeczeniu58.

post

zadośćuczynienie

Podstawą roszczenia o zadośćuczynienie jest krzywda czyli szkoda niemajątkowa. Zadośćuczynienie może być przyznane poszkodowanemu tylko w wypadkach wyraźnie wskazanych w ustawie. Jest nim m.in. przepis art.445 k.c., który przewiduje przyznanie poszkodowanemu zadośćuczynienia w razie uszkodzenia ...

post

Za niskie odszkodownie - co zrobić?

Miałeś wypadek samochodowy, ubiegałeś się o uzyskanie odszkodowania, ale firma ubezpieczeniowa przyznała rażąco niską kwotę? Nie jesteś wyjątkiem! Zaniżanie wypłacanych odszkodowań, to częsta praktyka stosowana przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe. Jak sobie radzić w takiej sytuacji?

post

Zadośćuczynienie

Ostatnio pisałem o odszkodowaniach. Tym razem poruszę tematykę podobnego świadczenia po śmierci osoby bliskiej, które notorycznie mylone jest z odszkodowaniami, jednak rożni się pewnymi zasadniczymi cechami...