zadośćuczynienie

Błąd medyczny

Błąd medyczny

Jednoznacze wykazanie w konkretnej sytuacji błędu medycznego jest niezwykle trudne. "Primum non nocere"- po pierwsze nie szkodzić, to naczelna zasada etyczna zawodów medycznych. Zakładając, że właśnie ona przede wszystkim przyświeca lekarzom w ich pracy, nie każdy błąd, sam przez się, będzie powodował powstanie odpowiedzialności.

Odszkodowanie czy wyłudzenie?

Odszkodowanie czy wyłudzenie?

Coraz bardziej popularne jest występowanie o odszkodowania za krzywdy zaznane w rozmaitych wypadkach. Czasem zastanawiam się, czy część z pojawiających się roszczeń nie jest jedynie próbą wyłudzenia środków finansowych? Jako przykład mogę przytoczyć jedną z ostatnich sytuacji, z którą miałam do czynienia.

Zadośćuczynienie w świetle prawa

Zadośćuczynienie w świetle prawa

Arystoteles twierdził, że prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co uczyniło się innym. Ciężko zastosować się do tych słów. Co więcej, nie znalazłby się nikt skory do przeżycia wydarzeń niemiłych, jakie wyrządziło się innym. W państwie prawa sprawiedliwość społeczna musi zatem oprzeć się na innych normach, m.in. na reguły ekwiwalencji.