Utrata bliskich spowodowana wypadkiem jest przeżyciem bardzo traumatycznym, które zostawia ślad w psychice na wiele lat. Śmierć matki tak samo jak śmierć ojca czy dziecka związana jest z olbrzymim cierpieniem.
Na szczęście Polskie prawo w wyjątkowo adekwatny sposób wynagradza poszkodowanych, których bliscy ponieśli śmierć.

Data dodania: 2012-01-24

Wyświetleń: 1999

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Oczywiście mówimy tu o śmierci związanej z działalnością osób trzecich lub z odpowiedzialnością za śmierć wynikłą na skutek zaniedbania przez, przykładowo, zakład pracy, który zaniedbał swoje obowiązki w zakresie bezpieczeństwa. Wliczają się tu także wszelkie inne przypadki, w których za zmarłego (na przykład dziecka) odpowiedzialna była w czasie wypadku inna osoba. O zakresie odpowiedzialności w poszczególnych sytuacjach z życia codziennego i wynikających z tego możliwych konsekwencjach prawnych napisze w osobnym artykule, wróćmy do kwestii odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu śmierci.
Warto wspomnieć, że z reguły (szczególnie jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne) odszkodowanie bądź zadośćuczynienie płaci ubezpieczyciel sprawcy wypadku, ponieważ ponosi za ubezpieczonego odpowiedzialność cywilną. A więc zasadnicza sprawa o odszkodowanie za wypadek jest sprawą cywilną, choć postępowanie karne jest także bardzo istotne, ponieważ orzekana jest wina sprawcy, co jest oczywiście niezbędnym warunkiem.

Kwota odszkodowania może sięgać nawet kilkaset tys. złotych (standardem w postępowaniach o odszkodowanie za śmierć osoby o zarobkach zbliżonych do średniej krajowej to około 150 tys. złotych). Śmierć osoby bliskiej prawie zawsze powoduje poważne problemy finansowe rodziny. Z tego powodu niezwykle ważne jest bardzo dokładne przeprowadzenie procesu sądowego o odszkodowanie (przeciwko ubezpieczycielowi sprawcy wypadku). Ogromnym błędem, który kosztuje nieświadomych poszkodowanych naprawdę niemałe pieniądze jest poprzestawanie starań o odszkodowanie na kwocie, którą ubezpieczyciel wypłaci bez postępowania sądowego, w którym istnieje możliwość o wiele dokładniejszego przeprowadzenie sprawy. Każdy doświadczony prawnik wie, że dzięki takiemu procesowi zyskać możemy średnio 6-krotnie większe odszkodowanie pod warunkiem że postępowanie sądowe przeprowadzone zostanie z należytą dokładnością, konieczne jest skrupulatne zbieranie wszelakiej mniej lub bardziej istotnej dokumentacji pomagającej udowodnić rzeczywistą szkodę, którą ponieśliśmy, a także którą poniesiemy w przyszłości jako bezpośrednie bądź pośrednie następstwo śmierci osoby bliskiej, która przecież wnosiła dotąd korzyści finansowe dla rodziny. Wyczerpujący wykaz informacji i dokumentów potrzebnych do uzyskania odszkodowania wraz z wszelkimi pomocnymi wskazówkami dla poszkodowanych ubiegających się o odszkodowanie znajduje się na stronie jakie dokumenty potrzebne do odszkodowania - znajdą tam Państwo niezwykle szczegółowy i merytoryczny poradnik odszkodowawczy.

Kolejna istotna kwestia to zadośćuczynienie. Krótko mówiąc, jest to rekompensata za zerwane więzi rodzinne. Od 2008 roku są one uważane w świetle prawa jako szczególnie istotne wartości, należy o tym pamiętać. Więzi te podczas postępowania sądowego również należy udowodnić.

Prawo jest po naszej stronie, ale jedynie wtedy, kiedy dokładnie wiemy co nam się należy i jak powinniśmy to udowodnić. Jest to niezbędny fakt pozwalający na zrozumienie zasadności zasądzania przez sądy tak wysokich, wręcz astronomicznych kwot sięgających miliona (i więcej) złotych. Z reguły są to kwoty ok. 100-200 tys. złotych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia dla jednej uprawnionej osoby, a więc jeśli najbliższa rodzina zmarłego liczy 5 osób, odszkodowanie może wynieść w sumie nawet milion złotych.

Licencja: Creative Commons