Profil Użytkownika

Odszkodowanie czy wyłudzenie?

Odszkodowanie czy wyłudzenie?

Coraz bardziej popularne jest występowanie o odszkodowania za krzywdy zaznane w rozmaitych wypadkach. Czasem zastanawiam się, czy część z pojawiających się roszczeń nie jest jedynie próbą wyłudzenia środków finansowych? Jako przykład mogę przytoczyć jedną z ostatnich sytuacji, z którą miałam do czynienia.

Zadośćuczynienie w świetle prawa

Zadośćuczynienie w świetle prawa

Arystoteles twierdził, że prawdziwą sprawiedliwością jest przeżyć to, co uczyniło się innym. Ciężko zastosować się do tych słów. Co więcej, nie znalazłby się nikt skory do przeżycia wydarzeń niemiłych, jakie wyrządziło się innym. W państwie prawa sprawiedliwość społeczna musi zatem oprzeć się na innych normach, m.in. na reguły ekwiwalencji.