dysleksja

Problemy dziecka z dysleksją

Problemy dziecka z dysleksją

Mamy przekonujące dowody, by przypuszczać, że już odkąd wymyślono litery, ludzie zmagali się z dysleksją. Pierwsze wzmianki o problemach z czytaniem znajdujemy w pismach Pliniusza w I w. n.e. Niemniej naukowo dysleksję zaczęto badać pod koniec XIX wieku. Dziś mówimy, że dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania lub pisania, przy jednoczesnym poziomie inteligencji w normie lub powyżej.

Odmiany dysleksji

Odmiany dysleksji

Samo określenie „dysleksja” jest bardzo szerokie. Najogólniej obejmuje ono zespól zaburzeń percepcji wzrokowej, słuchowej oraz integracji percepcyjno-motorycznej. W węższym znaczeniu, „dysleksja” jako odmiana ogólnej dysleksji to specyficzne problemy w czytaniu i pisaniu.

Objawy ryzyka dysleksji

Objawy ryzyka dysleksji

U dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym, przedszkolnym i częściowo wczesnoszkolnym (do ok. 9. r.ż.) nie można jeszcze zdiagnozować dysleksji rozwojowej. Jednak obserwuje się pewne objawy, które sygnalizują możliwość wystąpienia w przyszłości specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu.

Dysleksja a nauka języków obcych

Dysleksja a nauka języków obcych

Dysleksja, jak wiadomo, nie ułatwia życia, choć wśród wielu nastolatków rozpowszechnia się przekonanie o jej użyteczności jako „taryfy ulgowej” podczas egzaminów. Ten złożony problem dotyczący nauki pisania oraz czytania przekłada się również na kłopoty z przyswajaniem języków obcych.