Rodzaje treści
Okres
Zabawki Montessori. Czym są pomoce Montessori i jakie powinny mieć cechy?

Zabawki Montessori. Czym są pomoce Montessori i jakie powinny mieć cechy?

Pedagogika Montessori to nurt w pedagogice, który staje się coraz popularniejszy. Śmiało można wręcz powiedzieć, że Montessori jest dziś modne. Niestety, nazwy Montessori może użyć każdy, nie jest ona opatentowana. A to oznacza, że pod hasłem „zabawki Montessori” znajdziemy nierzadko rzeczy, które z założeniami Marii Montessori mają niewiele wspólnego. A nawet – co gorsza – stoją z nimi w sprzeczności.

Problemy dziecka z dysleksją

Problemy dziecka z dysleksją

Mamy przekonujące dowody, by przypuszczać, że już odkąd wymyślono litery, ludzie zmagali się z dysleksją. Pierwsze wzmianki o problemach z czytaniem znajdujemy w pismach Pliniusza w I w. n.e. Niemniej naukowo dysleksję zaczęto badać pod koniec XIX wieku. Dziś mówimy, że dysleksja to specyficzne trudności w nauce czytania lub pisania, przy jednoczesnym poziomie inteligencji w normie lub powyżej.