Artykuły

post

Literatura regionalna - hit czy kit?

Mimo wzrostu znaczenia tzw. małych ojczyzn, pojęcie regionalizmu wciąż wzbudza pejoratywne skojarzania. Z tego też względu dzieła literatury regionalnej nadal są traktowane z mniejszym zainteresowaniem niż utwory klasyfikowane jako literatura narodowa, powszechna czy światowa. Czy jednak pogląd ten jest słuszny?

post

Książki na podstawie gier

Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, w której wraz z premierą gier komputerowych otrzymujemy przygotowane książki oparte na ich fabule. Zwykle nie trzymają one zbyt wysokiego poziomu i nie są po prostu ciekawe. Choć grę bardzo lubię to książka nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia. Jednak na czym opierają nadzieję twórcy?