Sporządzenie testamentu niesie za sobą wiele korzyści. Po pierwsze spadkodawca ma możliwość rozporządzenia swoim majątkiem zgodnie z własną wolą i przekonaniami, unikając tym samym sporów między spadkobiercami po swojej śmierci.

Data dodania: 2015-08-11

Wyświetleń: 829

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Spisywanie testamentu u notariusza

Dozwolone formy sporządzania testamentu

Testament może zostać sporządzony przez każdą osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych; wszelkie odwołania i zmiany w treści następują wyłącznie za zgodą testatora. Prawo polskie nie dopuszcza istnienia testamentów wspólnych, co oznacza, że małżonkowie muszą spisać dwa osobne akty woli.
Prawo spadkowe określa dwa tryby sporządzania testamentu: zwykły oraz szczególny. Testamentami zwykłymi określa się wszystkie akty spisane własnoręcznie, przez notariusza lub złożone w obecności dwojga świadków; testamenty szczególne odnoszą się natomiast do aktów, które nie zostały spisane przez testatora samodzielnie, pisemnie i odręcznie – należą do nich akty ustne, podróżne i wojskowe.

Jedną z najczęściej wybieranych form sporządzania testamentu jest wypis ręczny, który bywa niestety obciążony ryzykiem podważania treści, autentyczności oraz zagubienia. Jeżeli nie chcemy, aby po naszej śmierci spadkobiercy dochodzili swoich praw na drodze sądowej, warto skorzystać z pomocy notariusza i sporządzić testament w formie aktu notarialnego. Notariusz nie tylko poprawnie sporządzi testament, ale zagwarantuje jego bezpieczne przechowywanie – przez dziesięć lat w kancelarii, a po tym okresie – w Wydziale Ksiąg Wieczystych właściwego Sądu Rejonowego.

Notariusz – jakie dokumenty będą potrzebne do sporządzenia testamentu?

Spisywanie testamentu u notariusza bywa dość czasochłonne – zwłaszcza jeżeli notariusz nie ma pojęcia o składzie masy spadkowej i dopiero na pierwszym spotkaniu dowiaduje się wszystkich szczegółów odnośnie do wartości i formy spadku. Jeżeli chcemy przyspieszyć prace nad testament, powinniśmy już podczas pierwszej rozmowy telefonicznej zdradzić kilka szczegółów odnośnie do naszego majątku – zarówno zawartym w ruchomościach, jak i nieruchomościach. Oczywiście, udając się do notariusza, musimy mieć ze sobą dowód osobisty oraz dane osób powołanych do spadku (imiona, nazwiska, imiona rodziców, PESEL lub data urodzenia; osoby prawne dodatkowo – pełną nazwę firmy/ numery rejestru, REGON, adres siedziby). W przypadku czynienia zapisu lub zapisu windykacyjnego konieczne będzie precyzyjne określenie przedmiotu zapisu.

Notariusz – koszta

Sporządzając testament u notariusza, musimy liczyć się z pewnymi kosztami. Stawka za samo sporządzenie testamentu wynosi średnio 50 zł netto + 23% VAT; jeżeli w akcie znajduje się zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku koszt testamentu podwyższa się do 150 zł + 23% VAT. Z kolei za odwołanie testamentu płacimy 30 zł + 23% VAT. Dodatkowo należy doliczyć opłatę za wypisy w wysokości maksymalnie 6 zł za każdą stronę wypisu lub odpisu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena