W życiu zdarzają się sytuacje, kiedy pomoc adwokata jest niezbędna. Osoby, które zmuszone są szukać pomocy, często zastanawiają się, ile kosztują usługi prawnika. Nie ma na to pytanie jednej odpowiedzi. Ceny usług prawnych zależą od wielu czynników, m.in. rodzaju sprawy czy renomy adwokata. O ile w przypadku niektórych usług prawnych można liczyć na ustalenie stałej opłaty, to w wielu przypadkach opłata jest ustalana indywidualnie w oparciu o określone kryteria. 

Data dodania: 2023-05-16

Wyświetleń: 153

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Cennik usług prawnych - ile to kosztuje?

Jak wygląda cennik u adwokata w Lublinie?

Adwokat – czym się zajmuje?

Adwokat to specjalista z dziedziny prawa, który ma wykształcenie wyższe prawnicze, odbył aplikację adwokacką i zdał egzamin. Adwokaci świadczą różne usługi, pomagają firmom i osobom prywatnym. Klienci mogą zgłosić się po poradę prawną, poprosić o sporządzenie opinii prawnej czy sporządzenie pisma procesowego. Adwokaci mogą również reprezentować swoich klientów przed sądem, brać udział w postępowaniu sądowym. Adwokaci mogą mieć różne specjalności. Najczęściej zajmują się takim sprawami jak:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo karno-skarbowe,
 • prawo cywilne,
 • prawo bankowe,
 • prawo spadkowe,
 • prawo pracy,
 • prawo rodzinne,
 • prawo administracyjne itd.

Adwokaci mają prawo reprezentować klientów przed sądami oraz innymi instytucjami. Mogą pełnić funkcję obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego.

Adwokat Lublin cennik – od czego zależy?

Wynajęcie adwokata lub radcy prawnego jest często konieczne do zakończenia danej sprawy. Minimalne wynagrodzenie adwokata zostało ustalone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie. Wysokość wynagrodzenia adwokata jest każdorazowo ustalana indywidualnie, zależy od wielu czynników. Adwokat Lublin cennik uwzględnia:

 • Rodzaj usługi – adwokaci świadczą różne usługi, których ceny są bardzo zróżnicowanie. Wydanie opinii prawnej, napisanie pisma procesowego, reprezentowanie klienta przed sądem, negocjacje w sprawie odszkodowania to usługi, które różnią się między sobą stopniem skomplikowania i nakładem pracy.
 • Stopień skomplikowania sprawy – im sprawa jest bardziej skomplikowana, tym więcej pracy będzie wymagać, a tym samym cena usługi prawnej będzie wyższa. Reprezentowanie klienta w złożonej sprawie spadkowej, która wymaga zgromadzenia wielu dokumentów i rozwiązania wielu prawnych kwestii, będzie bardziej czasochłonne niż prowadzenie sprawy o drobną kradzież.
 • Doświadczenie i renoma adwokata – cena usług prawnych jest również uzależniona od doświadczenia i renomy kancelarii prawnej. Prawnicy z dłuższym stażem, którzy osiągnęli sukcesy w wielu trudnych sprawach, zwykle pobierają wyższe opłaty za swoje usługi niż ich młodsi koledzy.
 • Specyfika regionu – cennik usług prawnych może różnić się w zależności od regionu, w którym działa kancelaria prawna. W większych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków, ceny są zwykle wyższe niż w mniejszych miastach czy na terenach wiejskich. Wynika to z faktu, że koszty prowadzenia kancelarii w dużych miastach są wyższe, a konkurencja jest większa, co również wpływa na ceny.
 • Sposób rozliczenia – cena usługi prawnej może być ustalana na różne sposoby. Niektórzy prawnicy pobierają opłaty za godzinę pracy, a inni ustalają stałą opłatę za całą usługę. Istnieją również prawnicy, którzy pobierają prowizję od uzyskanego wyniku w sprawie, np. od wysokości przyznanego odszkodowania. Sposób rozliczenia jest uzależniony od preferencji prawnika oraz od charakteru i stopnia skomplikowania danej sprawy.

Warto pamiętać, że klient opłaca nie tylko czynności adwokackie. Opłaty sądowe, skarbowe oraz inne koszty dodatkowe, bezpośrednio związane z prowadzoną sprawą pokrywane są przez Klienta.

Wynagrodzenie dla adwokata

Rozliczenie adwokackie może odbywać się na kilka sposobów, tzn.

 • Jednorazowo - wysokość zapłaty jest ustalana indywidualnie, po uwzględnieniu niezbędnego nakładu pracy adwokata lub radcy prawnego, miejsca świadczenia usługi czy stopnia skomplikowania sprawy;
 • Ryczałtowo – to jednorazowe wynagrodzenie, wypłacane co miesiąc, które obejmuje prowadzenie sprawy sądowej, stałą obsługę prawną oraz stawiennictwa na rozprawach. Plusem tej formy rozliczania jest możliwość stałego kontaktu z adwokatem, udzielania porad prawnych w razie potrzeby. To dobre rozwiązanie dla firmy, które potrzebują pomocy prawnika;
 • Godzinowo – na pierwszym spotkaniu ustalona jest stawka godzinowa. Klient po miesiącu dostaje od prawnika rozliczenie z informacją, ile godzin przeznaczył na rozwiązanie danej sprawy;
 • Wynikowo – to jednorazowe wynagrodzenie za prowadzenie danej sprawy, które składa się ze stałej kwoty oraz premii, która zależy od wartości przedmiotu sprawy;

Osoby, które nie są w stanie opłacić usług adwokackich, mogą skorzystać z adwokata z urzędu. W takim wypadku koszty pokrywa Skarb Państwa.

Ceny usług prawnych zależą od wielu czynników, w tym od rodzaju świadczonej usługi, stopnia zawiłości sprawy, doświadczenia i miejsca świadczenia usługi. Honorarium zawsze jest ustalane indywidualnie, nie można sugerować się tym, ile zapłacił znajomy. Warto pamiętać, że cena nie powinna być jedynym kryterium wyboru prawnika, należy zwrócić uwagę na jego profesjonalizm, doświadczenie i opinie. Przed podjęciem decyzji o wyborze prawnika warto porównać oferty różnych kancelarii i wybrać najlepszą.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena