Wypowiedzenie umowy o pracę a wypowiedzenie warunków umowy o pracę mogą na pierwszy rzut oka wydawać się pojęciami tożsamymi, które można stosować wzajemnie. Warto jednak wiedzieć, że te dwa rodzaje wypowiedzeń, wywołują całkowicie inne skutki prawne jeśli zostaną dokonane. Szczegóły oraz zasady wypowiadania umów o pracę regulują przepisy kodeksu pracy, które w dokładny sposób określają zastosowanie poszczególnych wypowiedzeń.

Data dodania: 2021-10-28

Wyświetleń: 462

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Różnica między wypowiedzeniem umowy o pracę, a wypowiedzeniem warunków umowy o pracę

Czym jest i jakie skutki prawne wywołuje wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę może być dokonane zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Stanowi ono jednostronne oświadczenie woli, którego celem jest zakończenie stosunku pracy łączącego obie strony. Co ważne, ten rodzaj oświadczenia nie wymaga zgody obu stron. Osoba której umowa zostaje wypowiedziana nie ma obowiązku ustosunkowania się w tej sprawie. Z reguły z wypowiedzeniem umowy o pracę wiąże się zastosowanie okresu wypowiedzenia, który zależny jest od rodzaju umowy, czasu na jaki zawarto umowę oraz okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. W niektórych przypadkach, zarówno pracodawca jak i pracownik, mają prawo do wypowiedzenia umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracodawca może to zrobić w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych np. wykonywania pracy pod wpływem alkoholu, z kolei pracownik zyskuje taką możliwość w przypadku naruszenia przez pracodawcę ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków w stosunku do pracownika.

Natomiast, jeśli strony stosunku pracy ustalą, że umowa o pracę rozwiązuje się bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia, wówczas podstawę rozwiązania będzie stanowiło rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Szerszy opis i wyjaśnienie czym jest wypowiedzenie umowy o pracę, uzyskasz na stronie prawniczej. Strona należy do krakowskiej kancelarii specjalizującej się w prawie pracy.

Czym jest wypowiedzenie zmieniające?

Celem dokonywania czynności wypowiedzenia warunków płacy i pracy przez pracodawcę, nie jest samo rozwiązanie stosunku pracy, jak ma to miejsce w wypowiedzeniu umowy o pracę. Pracodawca ma nadal interes, aby stosunek pracy trwał w dalszym ciągu, jednak na zmienionych, nowych warunkach. Do wypowiedzenia zmieniającego pracownik powinien się odnieść, jeśli zaproponowane warunki odrzuci – umowa ulega rozwiązaniu. Pracownik ma na to połowę okresu ustawowego wypowiedzenia, jeśli tego nie uczyni, uznaje się, że nowe warunki pracy i płacy zostały przez niego zaakceptowane. Powinnością pracodawcy w tym przypadku, jest zawarcie pouczenia w tej kwestii, bowiem jeśli tego nie uczyni, pracownik ma prawo do odrzucenia zaproponowanych warunków do końca okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie zmieniające musi zawierać w swojej treści zaproponowanie nowych warunków pracownikowi.

Zarówno wypowiedzenie umowy o pracę jak i wypowiedzenie zmieniające łączy konieczność zachowania wszelkich warunków formalnych jakie stosuje się do wypowiedzenia umowy o pracę. W obu przypadkach pracodawca ma obowiązek wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy, jeśli została ona zawarta na czas nieokreślony, ponadto stosuje się takie same terminy wypowiedzenia. Oba wypowiedzenia w przypadku umów na czas nieokreślony łączy ochrona pracownika przez związki zawodowe.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena