Jeżeli osoba, której obowiązkiem jest zapewnienie utrzymania drugiej osobie nie wywiązuje się z tego obowiązku, to wtedy należy wnieść pozew o alimenty do Wydziału Rodzinnego Nieletnich Sądu Rejonowego, który jest właściwy według miejsca zamieszkania uprawnionego lub zobowiązanego.

Data dodania: 2012-07-29

Wyświetleń: 1185

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


W pozwie należy podać następujące dane:

imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby domagającej się alimentów;

imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania osoby, od której domagamy się alimentów;

wysokość żądanych alimentów oraz uzasadnienie (należy wskazać nasze potrzeby, a także możliwości zarobkowe oraz majątkowe osoby, od której domagamy się alimentów).

Jeżeli pozew o alimenty dotyczy małoletniego dziecka przed sądem jego interesy reprezentuje przedstawiciel ustawowy (najczęściej rodzic, od którego nie żąda się alimentów).

Jeżeli pozew jest wnoszony przez dziecko przeciwko rodzicom, to do pozwu należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia, jeżeli alimentów domaga się małżonek lub były małżonek, to w tych przypadkach należy dołączyć odpis aktu małżeństwa lub orzeczenia rozwodu.

Po wniesieniu pozwu Sąd wyznacza rozprawę, na którą wstawiają się powód lub jego przedstawiciel ustawowy, a także pozwany.  Po przeprowadzeniu rozprawy Sąd wydaje wyrok. W trakcie rozprawy powód z pozwanym mogą dojść do ugody. Taka ugoda zostanie zapisana w protokole i będzie miała takie samo znaczenie co wyrok.

Co zrobić, gdy osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie płaci ich dobrowolnie?

Należy się wtedy udać lub złożyć prośbę na piśmie do sekretariatu Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego, w którym toczyła się rozprawa o wydanie wyroku lub wyciągu z protokołu rozprawy z treścią ugody wraz z klauzulą wykonalności. Z takim dokumentem trzeba się zwrócić do komornika, aby podjął on kroki w celu wyegzekwowania alimentów.

Jak złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

W pozwie o podwyższenie alimentów tak samo jak w pozwie o alimenty należy określić powoda oraz pozwanego, podać żądaną kwotę, a także sygnaturę akt poprzedniej sprawy o alimenty lub podwyższenie alimentów.

Ile kosztuje sprawa o alimenty?

Osoba, która składa pozew o alimenty w postępowaniu sądowym, a także egzekucyjnym jest zwolniona z jakichkolwiek kosztów.

Do kiedy trwa obowiązek alimentacyjny wobec dzieci?

Rodzic ma obowiązek płacić alimenty na swoje dzieci do czasu, w którym one są w stanie samodzielnie się utrzymać. Osiągnięcie pełnoletności przez dziecko nie jest powodem automatycznego wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że dziecko jest w stanie samodzielnie się utrzymać, ale nie chce samo zrezygnować z alimentów, należy wnieść pozew o uchylenie obowiązku alimentacyjnego. Składa się go w sądzie, w którym toczyła się sprawa alimentacyjna.  W takiej sprawie powodem jest osoba, która dotychczas płaciła alimenty, a pozwanym osoba, która je otrzymywała. Taki pozew jest płatny.

Licencja: Creative Commons