Rozpad małżeństwa to dla jednych ogromny cios, dla innych wielka ulga. Każde z rozstających się małżonków rozpoczyna nowe życie, starając się ułożyć je na nowo. Nowa sytuacja może być rozczarowaniem dla dziecka, które przeżywa emocje silniej, niż ktokolwiek inny. Jak wygląda kwestia opieki naprzemiennej oraz alimentów?

Data dodania: 2021-03-01

Wyświetleń: 420

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Opieka naprzemienna a alimenty

Dwa centra życiowe

Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie określany jest przez sąd i zależny od woli każdego z rodziców. Jeśli obydwoje poczuwają się do obowiązku równoczesnego wychowania swojego dziecka, sąd najczęściej orzeka o sprawowaniu naprzemiennej opieki nad małoletnim. W takiej sytuacji dziecko ma dwa centra życiowe, spędzając czas u każdego z rodziców w odstępie jednego lub dwóch tygodni.

W zaistniałej sytuacji wyrok sądowy najczęściej wskazuje na równomierne obciążenie kosztami wychowania dziecka zarówno u ojca, jak i matki. Coraz częściej można spotkać się z praktyką rezygnacji z zasądzania alimentów. Sąd powołuje się wówczas na koszty utrzymania i wychowywania małoletnich dzieci, które każdy z rodziców ponosi w trakcie opieki bezpośredniej. W orzeczeniu sądów nie ma wskazanej konkretnej kwoty, natomiast koszty stałe powinny być dzielone między rodziców po połowie.

Zmiana w poglądach

Powyższa sytuacja jeszcze do niedawna nie miała miejsca. Orzeczenia sądu kilka lat temu obligowały jednego z rodziców do płacenia alimentów, a przynajmniej symbolicznej ich kwoty. Działo się tak pomimo orzeczenia o opiece naprzemiennej. Wynikało to z faktu, że wielu sędziów żyło w przeświadczeniu, że w wyroku sądowym powinno znaleźć się zasądzenie świadczeń z tytułu opieki nad dzieckiem. Taka sytuacja stopniowo ulega zmianie, a rodzice, wnoszący o nieorzekanie o alimentach, coraz częściej spotykają się ze zgodą ze strony sędziów.

Nie oznacza to jednak, że każdorazowe wniesienie wniosku o nieorzekanie o alimentach jest aprobowane przez sąd. W toku postępowania rozwodowego sędziowie działają przede wszystkim z uwzględnieniem dobra małoletnich dzieci, zwłaszcza gdy stanowisko każdego z rodziców wydaje się sprzeczne.

Rozwód a świadczenie 500+

W przypadku świadczenia 500+ sąd przyznaje je rodzicowi, któremu powierzył opiekę nad dzieckiem, i które przebywa z nim najwięcej czasu. W sytuacji, gdy orzeczenie wskazuje na opiekę naprzemienną, coraz częściej można spotkać się z wyrokiem orzekającym o przyznaniu połowy kwoty świadczenia każdemu z rodziców. Jest to wyjątek, który stosuje się wyłącznie w przypadku całkowitej zgody obojga rodziców o opiece naprzemiennej.

Dla dziecka wszystko, co najlepsze

Opieka naprzemienna nie może stanowić pretekstu do tego, by uchylać się od płacenia świadczeń alimentacyjnych. Każde z rodziców zobowiązane jest zapewnić dziecku życie w warunkach równych stopie życia rodzica, a rozwód w żadnym stopniu nie powinien wpłynąć na pogorszenie sytuacji materialnej żadnej ze stron. Bez względu na orzeczenie sądu, wszelkie koszty stałe (np. koszty zajęć dodatkowych) powinny być opłacane przez rodziców po połowie.

Partnerem materiału jest Kancelaria Actio - rozwody Kraków.

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena