Podział majątku małżonków można przeprowadzić przed rozwodem, w jego trakcie, a nawet kilka lat po nim. Nie zawsze udaje się to zrobić polubownie. Kiedy warto skierować sprawę do sądu i kto wówczas ponosi koszty z nią związane?

Data dodania: 2023-01-05

Wyświetleń: 73

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Kto ponosi koszty sądowe w sprawie o podział majątku?

Czym jest majątek wspólny?

Sprawy o podział majątku dotyczą tylko majątku wspólnego, a nie osobistego. Do pierwszej puli zaliczymy wszystko, czego jedna ze stron dorobiła się przed zawarciem małżeństwa. W drugiej puli znajdą się natomiast dobra nabyte w trakcie związku małżeńskiego, także te, pozyskane przez jednego z partnerów. Dla małżonków często bywa to niejasne i nie zawsze są w stanie samodzielnie określić, co konkretnie powinno wejść w skład jednej i drugiej puli. Tymczasem jest to istotne, aby żadna ze stron nie była poszkodowana, godząc się np. na nieuzasadnione roszczenia drugiej. Adwokat w sprawie o podział majątku pomoże stronom rozwiać wszelkie wątpliwości w tym temacie.

Podział majątku wspólnego bez rozwodu

Jest to najszybszy, a często także najtańszy sposób na podział majątku. Mowa tu o podpisaniu tzw. rozdzielności majątkowej, potocznie nazywanej intercyzą. Małżonkowie podpisują ją w formie aktu notarialnego, więc muszą liczyć się z opłatami związanymi z tym faktem. Strony mogą zdecydować, że nie powstanie między nimi żaden majątek wspólny (w razie rozwodu nie będzie więc podziału), ale także o powstaniu np. rozszerzonej wspólności majątkowej lub rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków.

Podział majątku w trakcie rozwodu

Adwokat w sprawie o podział majątku wyjaśni nam powyższe terminy, a także przedstawi opcję podziału majątku w trakcie rozwodu. Oba procesy można przeprowadzić równolegle, jeżeli małżonkowie rozstają się w zgodzie i są w stanie porozumieć się w kwestiach finansowych. Mogą przedstawić wówczas w sądzie projekt zgodnego podziału majątku wspólnego. W takim przypadku muszą liczyć się z opłatą stałą dla Sądu Rejonowego w wysokości 300 zł. Jest ona dzielona na obie strony.

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Jeżeli polubowny podział majątku nie jest możliwy, kwestie sporne pomoże rozstrzygnąć sąd. Należy wówczas złożyć do Sądu Rejonowego odpowiedni wniosek i uiścić opłatę stałą w wysokości 1000 zł. W trakcie sprawy o podział majątku może nastąpić konieczność powołania biegłego. Dzieje się tak np., gdy jedna ze stron kwestionuje wartość nieruchomości należącej do majątku wspólnego. Biegłego może powołać także sąd, mając na uwadze interesy obojga małżonków. W orzeczeniu końcowym koszty sprawy o podział majątku zostają zwykle podzielone po połowie. Sąd może także obciążyć kosztami opinii biegłego Skarb Państwa. W bardzo rzadkich sytuacjach, wszystkie koszty ponosi jedna strona.

Warto także pamiętać, że w skomplikowanych przypadkach, warto skorzystać z pomocy adwokata w sprawie o podział majątku. Objaśni on wszelkie terminy, etapy procesu i pomoże nam zabezpieczyć nasze interesy. Obie strony ponoszą koszty związane z obsługą prawną we własnym zakresie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.kancelariamlynska.pl/podzial-majatku-gdansk/

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena