W świetle obowiązującego w Polsce prawa, małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, który ustać może wskutek śmierci jednego z małżonków, uznania jednego z małżonków za zmarłego bądź rozwiązania przez rozwód. Jest wiele sytuacji, w których małżonkowie decydują się na zakończenie małżeństwa i składają pozew rozwodowy do sądu. 

Data dodania: 2020-07-04

Wyświetleń: 1282

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Copyright - zastrzeżona

Kiedy rozwód jest niemożliwy?

Czy uzyskanie rozwodu zawsze jest możliwe? Czy można nie dać małżonkowi zgody na rozwód? Czy sąd może oddalić powództwo w sprawie rozwodowej?
Czy sprawa rozwodowa jest skomplikowana?

Rozpad małżeństwa jest bolesnym, negatywnym i jednym z trudniejszych momentów w życiu każdego małżonka, niestety często jest ostatecznością.

Przyczyny rozpadu małżeństwa są różne. Według danych GUS najczęstszymi przyczynami rozwodu małżeństw jest: niedopasowanie charakterów,  zdrada, nadużywanie alkoholu, nieporozumienia na tle finansowym, negatywny stosunek do członków rodziny, dłuższa nieobecność partnera.

Czy złożenie pozwu o rozwód gwarantuje uzyskanie rozwodu? 

O tym, że każdy z małżonków ma prawo do rozwodu mówi Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 56 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. (t. j. Dz. U. 1964, Nr 9, poz. 59 ze zm.) „Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód.’’

Jak podaje Kancelaria Radcy Prawnego Wiktor Witkowski - aby uzyskać rozwód, należy wykazać, że nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, czyli nastąpiło trwałe zerwanie wszelkich więzi emocjonalnych, fizycznych i gospodarczych łączących partnerów. Oznacza to, że małżeństwa nie da się już uratować i rozerwanie więzi są już nieodwracalne. Są to tak zwane pozytywne przesłanki orzeczenia rozwodu. 

Polskie prawo rozwodowe dopuszcza możliwość orzeczenia rozwodu tylko i wyłącznie, jeżeli wystąpią powyższe przesłanki,  jednak w przypadku ich braku sąd rozwodu orzec nie może.

Zdarzają się sytuacje, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego, sąd może jednak oddalić pozew o rozwód i odmówić rozwiązania małżeństwa na skutek wystąpienia tak zwanych przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu. 

Kiedy sąd może oddalić powództwo o rozwód? 

Powinniśmy mieć na uwadze, że mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego można nie otrzymać rozwodu. Istnieją okoliczności, dla których sąd oddala pozew rozwodowy. 

Rozwód może nie zostać orzeczony w kilku przypadkach:

 • w skutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków

Dobro dziecka jest szczególnie chronione przez prawo, dlatego sąd orzekając o rozwodzie bierze pod uwagę wszelkie okoliczności, jakie będą miały wpływ na rozwój i wychowanie dziecka oraz wyklucza ujemne następstwa rozwodu oraz wnikliwie sprawdza czy:

 • nie zostaną osłabione więzi między dzieckiem, a rodzicem przy którym nie pozostanie,
 • po rozwodzie zostaną zaspokojone wszystkie potrzeby materialne i emocjonalne dziecka, 
 • sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nie spowoduje szkody dla dziecka,
 • rozwód nie będzie zbyt bolesnym doświadczeniem dla dziecka,
 • utrzymanie dotychczasowego stanu będzie dla dziecka bardziej korzystne niż orzeczenie rozwodu.

Sąd może nie wziąć pod uwagę powyższych kryteriów jako przeszkód orzeczenia rozwodu, jeśli zachodzą istotne okoliczności, np. stałe awantury rodziców, które mogą wpłynąć negatywnie na młodość małoletniego dziecka, demoralizować go i zagrażać jego wychowaniu. W takiej sytuacji orzeczenie rozwodu jest zasadne.

 • orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego

Orzeczenie rozwodu nie będzie możliwe, jeśli naruszałoby zasady moralności. 

Zasady te mają przede wszystkim chronić małżonka niewinnego rozkładu pożycia małżeńskiego, szczególnie tego, który znajduje się w trudnej sytuacji, np. z powodu ciężkiej lub nieuleczalnej choroby, zaawansowanego wieku, niemożliwości zaspokojenia potrzeb życiowych. Zaistnienie choć jednej z wymienionych przesłanek spowoduje oddalenie pozwu rozwodowego i utrzymanie związku małżeńskiego.

 • pozew złożył małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa

Jeżeli małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego złoży pozew o rozwód, sąd nie orzeknie rozwodu. Wina wyłączna musi być tylko po stronie małżonka wnoszącego pozew, a pozwany małżonek nie przyczynił się w sposób zawiniony do rozpadu małżeństwa.

Ustawa przewiduje jednak wyjątki, kiedy rozwód może zostać orzeczony:

 • drugi małżonek wyraża zgodę na rozwód, bez żadnych nacisków i tylko dobrowolnie,
 • małżonek nie wyraża zgody na rozwód, ale jego odmowa jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego,  
 • małżonek nie zgadza się na rozwód z czystej złośliwości lub zemsty.

Sąd rozpoznający sprawę rozwodową bada wszelkie okoliczności bardzo wnikliwie a następnie orzeka na naradzie o rozwiązaniu małżeństwa poprzez rozwód w formie wyroku lub oddala powództwo o rozwód.

Czy sprawa rozwodowa jest skomplikowana? 

Rozwód to niezwykle ciężkie chwile w życiu całej rodziny. Towarzyszą mu negatywne emocje, napięta atmosfera, często narastająca agresja pomiędzy małżonkami, szczególnie jeśli drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwód.

Decyzję o rozwodzie należy dokładnie przemyśleć, przeanalizować, czy nie zachodzą negatywne przesłanki orzeczenia rozwodu, utrudniające jego otrzymanie.

Uzyskanie rozwodu wiąże się z koniecznością spełnienia szeregu formalności, dlatego aby przejść przez wszystkie zawiłości prawne oraz szybciej dojść do porozumienia z współmałżonkiem, a tym samym szybciej doprowadzić do rozwiązania małżeństwa przed sądem, warto skorzystać z pomocy doświadczonego Radcy Prawnego. 

Dzięki fachowej analizie prawnej sytuacji w małżeństwie, ustaleniu właściwej linii obrony, sprawa rozwodowa może stać się mniej traumatycznym przeżyciem, a rozpad rodziny jak najmniej odbije się na psychice dziecka.

Więcej przydatnych porad na stronie Kancelarii Radcy Prawnego Wiktor Witkowski http://wiktor-witkowski.pl/

Licencja: Copyright - zastrzeżona
0 Ocena