Statystyki pokazują, że bardzo często rozwód jest pokłosiem zdrady małżeńskiej. W jaki sposób niewierność małżonka wpływa na rozprawę rozwodową i czy zawsze oznacza wyrok z orzeczeniem o winie zdradzającego? I czy każda zdrada będzie powodem do orzeczenia rozwodu przez sąd?

Data dodania: 2012-03-30

Wyświetleń: 2265

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

rozwód poznańZdrada w przypadku większości par jest wydarzeniem, które bardzo negatywnie wpływa na ich związek. Często konsekwencją niewierności może być rozwód. Potwierdzają to statystyki, które umieszczają zdradę wśród najczęstszych powodów zakończenia związku umieszczanych w pozwach rozwodowych. Zawierająca związek małżeński para zobowiązuje się do wzajemnego wspierania się, pomocy, pożycia i bycia sobie wiernymi.

Zdrada nie zawsze będzie argumentem przemawiającym za udzieleniem rozwodu. Jeśli jeden z małżonków wiedział zdradzie partnera, a mimo to trwało pożycie małżeńskie, to jak widać zdrada nie stała się powodem rozpadu więzi małżeńskiej.

Zdradzony małżonek może wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie. Sąd może, choć nie musi, przychylić się do tego wniosku i orzec o tym, która ze stron ponosi winę za rozpad małżeństwa. Sam wniosek o to w pozwie rozwodowym nie wystarczy – potrzebne są jeszcze dowody, które rozpatrzy sąd. Mogą to być na przykład zeznania świadków.

Niewierność małżeńska nie musi wiązać się tylko z kontaktami seksualnymi z osobą trzecią. Prawnicy mówią o czymś takim jak pozory cudzołóstwa, które mają wiązać się z działaniami naruszającymi przyjęte normy obyczajowe w społeczeństwie. Może to być korespondencja o erotycznym i uczuciowym charakterze. Coraz częściej dowodem w sądzie w sprawach rozwodowych stają się jednoznaczne sms-y, e-maile oraz zapisy rozmów na czacie, które wskazują na to, że ktoś spędza miło czas nie tylko w towarzystwie swojego współmałżonka. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena