kradzież

Kradzież w prawie karnym

Kradzież w prawie karnym

Kradzież w świetle prawa karnego jest przestępstwem, które polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej. Według przepisów prawa za kradzież rozumie się chęć zachowania cudzej rzeczy dla siebie i traktowanie, jak by zostało się jej właścicielem lub pragnienie podarowania jej innej osobie w formie prezentu, a także celowe jej porzucenie.

Nowy podział Europy

Nowy podział Europy

W poniedziałek ma się odbyć kolejny szczyt Unii Europejskiej, w większości poświęcony paktowi fiskalnemu, którego treść właściwie nie jest jeszcze do końca znana. Nie przeszkadza to naszemu premierowi lobbować na rzecz udziału Polski w tym pakcie z prawem głosu odnośnie do państw strefy euro.