Artykuły

post

Odzyskiwanie danych - fakty i mity

Artykuł poświęcony bezpieczeństwu danych zapisanych na komputerze. Dowiesz się w nim prawdy na temat trwałego usuwania danych z całego dysku twardego oraz trwałego usuwania pojedynczych plików. Jak pokazują badania specjalistów łatwiej jest usunąć na trwałe dane z całego dysku niż pojedynczy plik, dowiedz się dlaczego!

post

Statystyka w podejmowaniu decyzji i marketingu

Celem artykułu jest przedstawienie zastosowania analizy wielowymiarowej w procesie podejmowania decyzji. Pokazano przykład ilustrujący, który podkreśla fakt niewielkiej ilości metod statystycznych mogących rozwiązać ten problem.

post

KLasyfikacja wielocechowa

Metody alternatywne w klasyfikacji wielocechowej. Zasadność stosowania zaawansowanych metod statystycznych w procesie podejmowania decyzji jest w dzisiejszych czasach niepodważalna. Metody klasyczne statystyki jednowymiarowej są metodami powszechnie stosowanymi w wielu dziedzinach i branżach.

post

Standard 802.11n ratyfikowany!

Standard 802.11n umożliwia transmisją danych z prędkością do 600 Mb/s, przewidywany jest jako podstawowy dla domowych transmisji multimedialnych. Standard 802.11n ratyfikowany!

post

Model ekonometryczny

Modelem ekonometrycznym zwykło się nazywać opis interesującego nas fragmentu ekonomicznej rzeczywistości, uwzględniający tylko istotne jej elementy. Ekonometria to zbiór metod z pogranicza statystyki i ekonomii.

post

Rozwój metod statystycznych w doświadczalnictwie

Metody statystycznie projektowanych doświadczeń są obecnie z sukcesem wykorzystywane przez coraz więcekszą liczbę przedsiębiorstw z różnych obszarów działalności do dynamizacji rozwoju i generowania większych zysków...

post

Udział czynnika zakłócającego w projektowaniu i analizie badań

Formalnie czynnik zakłócający można zdefiniować jako taki czynnik doświadczalny który może mieć wpływ na zmienna wyjściową, lecz poznanie tego wpływu nie leży w celu badania. W zależności od charakteru zakłócenia, podejmuje się działania mające na celu zminimalizowanie jego znaczenia.

post

Przechowywanie informacji w firmie - bazy danych

Wszelkiego rodzaju bazy danych bardzo ułatwiają zarówno analizę dotychczasowych posunięć firmy, jaki i przewidywanie prawdopodobieństwa zawarcia umowy z danym klientem na przyszłość. W marketingowej bazie danych powinny zawierać się konkretne grupy informacji.

post

Hurtownie outlet - pierwsze źródło informacji

Artykuł opisuje podstawowe źródło informacji dla osób i firm zainteresowanych outletem, końcówkami kolekcji jakim jest serwis internetowy Outlet-Media.pl . Portal jest bazą danych firm z Polski i UE: hurtowni, importerów, dystybutorów outletu, końcówek kolekcji, stocków itp.