Kradzież w świetle prawa karnego jest przestępstwem, które polega na zabraniu cudzej rzeczy ruchomej. Według przepisów prawa za kradzież rozumie się chęć zachowania cudzej rzeczy dla siebie i traktowanie, jak by zostało się jej właścicielem lub pragnienie podarowania jej innej osobie w formie prezentu, a także celowe jej porzucenie.

Data dodania: 2021-02-16

Wyświetleń: 585

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Kradzież w prawie karnym

Kradzież może zostać dokonana jedynie umyślnie i z premedytacją. Jeśli zabranie danej rzeczy nastąpiło przez przypadek lub w skutek pomyłki nie może być traktowane jako przestępstwo. Kara za kradzież zależy przede wszystkim od wartości przedmiotu. Jeśli nie jest ona wyższa niż 500 zł to jest to wykroczenie, za które grozi areszt, ograniczenie wolności lub kara grzywny. Jeśli wartość ta jest wyższa, to osoba, która dopuściła się tego czynu może zostać skazana na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Trzeba jednak pamiętać, że wspomniana kwota nie dotyczy kradzieży broni, amunicji oraz materiałów wybuchowych. W takich sytuacjach zawsze jest przestępstwem. Skazany za kradzież nie może domagać się warunkowego umorzenia postępowania, jeśli nie pojedna się z poszkodowanym. Z tej możliwości mogą korzystać bez dodatkowych warunków tylko osoby skazane do 3 lat pozbawienia wolności.

Rodzaje kradzieży

Kradzież można podzielić na kilka rodzajów biorąc pod uwagę typy kwalifikowane. Kradzież z włamaniem polega na zaborze rzeczy ruchomej po pokonaniu przeszkód w postaci okien lub drzwi. Czyn ten jest zagrożony karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Kradzież z rozbojem ma miejsce, gdy sprawca użył siły lub groźby jej natychmiastowego zastosowania oraz gdy doprowadził człowieka do stanu bezbronności lub nieprzytomności, aby zabrać rzecz, która znajduje się w jej posiadaniu. 

Kara za kradzież

Według przepisów kodeksu karnego karze pozbawienia wolności za kradzież podlega także ten, kto bez zgody osoby upoważnionej uzyskuje cudzy program komputerowy, aby osiągnąć korzyść materialną. Ta sama zasada dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem kradzieży jest energia uzyskiwana przez nielegalne podłączenie do sieci elektrycznej lub ciepłowniczej oraz karta do bankomatu. Jeśli natomiast kradzieży dokonano na osobie najbliższej ściganie winnego może nastąpić jedynie na wniosek osoby poszkodowanej. 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena