Artykuły

post

Media kontra zdrowy rozsądek

Może to wina wakacji, może słońce przegrzało nam mózgi lub ulegamy medialnej nagonce. Nie wiem, co jest przyczyną zupełnie nieprzemyślanych reakcji na wakacyjne newsy.

post

Szkoda całkowita - co to właściwie znaczy?

Zdarzenia komunikacyjne, obok negatywnych skutków w postaci np. obrażeń cielesnych, często niosą za sobą także negatywne skutki w postaci utraty ukochanego pojazdu.

post

Dochodzenie odszkodowania w Anglii

Biura dochodzenia odszkodowań specjalizują się w pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach w Anglii, Szkocji i Irlandii. We współpracy z najlepszymi kancelariami adwokackimi z tych państw, podejmują one działania mające na celu uzyskanie przez poszkodowanego należytego odszkodowania.

post

Ile zadośćuczynienia?

Zgodnie z treścią przepisu art.445§1 k.c.: w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

post

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu

Zwrot kosztów leczenia i pogrzebu zmarłego należy się według ustawy temu, kto je poniósł, niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą poszkodowanego. Koszty leczenia stanowią istotną pozycję, jeżeli upłynął dłuższy czas między uszkodzeniem ciała a śmiercią danej osoby z tego powodu.

post

Zmiana wysokości lub czasu trwania renty

Zgodnie z art. 907 §2 k.c.: jeżeli obowiązek płacenia renty wynika z ustawy, każda ze stron może w razie zmiany stosunków żądać zmiany wysokości lub czasu trwania renty, chociażby wysokość renty i czas jej trwania były ustalone w orzeczeniu sądowym lub umowie.