Artykuły

post

Małopolska, a Podkarpacie

Pośród dużej rzeszy turystów istnieje pogląd iż wszystko co na północ od Krakowa jest nudne i nie warte zobaczenia. Mimo iż nie wszyscy zgodzimy się z tym ironicznym stwierdzeniem, chyba każdy z nas przyzna, że coś jest w tych słowach...

post

Ile czasu oddajemy systemowi?

Zastanawiałeś się ile czasu ludzie, zarówno uczniowie jak i pracujący poświęcają dziennie na to aby działać zgodnie z narzuconym siłą systemem? Dlaczego ludziom nie starcza czasu na to by spełniać swoje zainteresowania i dlaczego nie stać ich na atrakcje które powinny być w zasięgu ręki?

post

Jarosław -walory turystyczne

Przyroda i tradycja. Urozmaicony krajobraz, bogactwo rzadkich okazów fauny i flory, rozległe kompleksy leśne zasobne w zwierzynę, czyste wody i powietrze, zdrowy klimat oraz bogaty dorobek kultury materialnej i duchowej sprawia, że powiat jarosławski jest wyjątkowo predysponowany do rozwoju turystyki i agroturystyki.