niewolnictwo

Ile czasu oddajemy systemowi?

Ile czasu oddajemy systemowi?

Zastanawiałeś się ile czasu ludzie, zarówno uczniowie jak i pracujący poświęcają dziennie na to aby działać zgodnie z narzuconym siłą systemem? Dlaczego ludziom nie starcza czasu na to by spełniać swoje zainteresowania i dlaczego nie stać ich na atrakcje które powinny być w zasięgu ręki?

Parodia demokracji

Parodia demokracji

Ogólnie i powszechnie przyjętym jest fakt, iż ustrój demokratyczny choć niedoskonały - uważany jest w tej chwili za najlepszy z możliwych istniejących, bo "gwarantuje" wszelkie możliwe swobody: od wolności jednostki przejawiającej sie w wolnosci słowa, poglądów, wyznania, zrzeszania się itp. po wolną godpodarkę rynkową.