Przyroda i tradycja. Urozmaicony krajobraz, bogactwo rzadkich okazów fauny i flory, rozległe kompleksy leśne zasobne w zwierzynę, czyste wody i powietrze, zdrowy klimat oraz bogaty dorobek kultury materialnej i duchowej sprawia, że powiat jarosławski jest wyjątkowo predysponowany do rozwoju turystyki i agroturystyki.

Data dodania: 2011-10-06

Wyświetleń: 1792

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Obecność obok siebie obszarów nizinnych i podgórskich, przepływająca przez powiat rzeka San, dziedzictwo kulturowe - to idealne warunki do uprawiania turystyki kwalifikowanej, specjalnej oraz wypoczynkowej - turystyki górskiej, sportów zimowych, lotniarstwa, sportów wodnych, turystyki konnej, wędrówek pieszych i rowerowych. Korzystny mikroklimat, źródła wód mineralnych w połączeniu z zalesionymi wzgórzami - to znakomita szansa dla rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego.

Bogata historia i lata świetności tych ziem znajdują odzwierciedlenie w różnorodności obiektów zabytkowych szczególnie w budownictwie sakralnym, czy tez zespołach parkowo-dworskich i rezydialnych.

Jedną z głównych atrakcji turystycznych jest stolica powiatu miasto Jarosław. Malowniczo położony na wzgórzu, niegdyś leżący na ważnym szlaku handlowym, dziś przy międzynarodowej trasie E 40 - zachwyca zabudowa rynku z licznymi, bogato zdobionymi kamienicami mieszczańskimi - wśród nich słynna renesansowa kamienica Orsettich, czy też murami obronnymi opactwa Benedyktynek, czy wreszcie monumentalna farą. Pod staromiejską zabudową ciągnie się labirynt lochów częściowo udostępniony zwiedzającym o nazwie: Podziemna trasa turystyczna.

Przebywając w okolicach Jarosławia nie sposób ominąć miejscowości Pruchnik, w którym zachował się unikalny średniowieczny układ urbanistyczny rynku, czy też kamienny kościół gotycki z XIV wieku. Warto zwiedzić dobrze zachowane parki podworskie i zespoły parkowo- dworskie w rozproszone po całym powiecie (m.in. w Boratynie, Chłopicach Rokietnicy, czy Pełkiniach), które są nie tylko ozdobą krajobrazu, lecz przedstawiają cenne zabytki sztuki ogrodnicznej z XVIII i XIX wieku. Godne polecenia są zabytki sztuki cerkiewnej (m.in. Jarosław, Chotyniec, Młyny), czy też znane sanktuaria (w kościele o.o. Dominikanów w Jarosławiu, Jodłówce czy Tuligłowach) licznie odwiedzane przez pątników i turystów.

Bogaty i różnorodny folklor regionu znajduje swoje odbicie w działalności zespołów ludowych, kultywujących obrzędy dawnej wsi. Do tradycji wszedł już Jarosławski Jarmark Słowiańskich Zespołów Folklorystycznych.
Liczne imprezy kulturalne, wystawy i przeglądy teatralne dają możliwość spędzenia wolnego czasu zgodnie z upodobaniami. Melomanów zapraszają organizatorzy Jarosławskiego Jarmarku Muzyki Dawnej "Pieśń Naszych Korzeni", a amatorów muzyki country zaprasza "Festiwal Muzyki Country".

Na wypoczynek zaprasza również okoliczna wieś. Gospodarstwa agroturystyczne oferują przyjezdnym tani pobyt, zdrową żywność własnej produkcji, a przede wszystkim kontakt z przyrodę - wędrówki po malowniczych okolicach, przejażdżki konne, wędkowanie. Doskonałe tereny łowieckie bogate w zwierzynę łowną (sarny, jelenie, dziki, lisy, zające i dzikie ptactwo) to gratka dla amatorów polowań.

Niezaprzeczalne walory przyrodniczo - turystyczne powiatu jarosławskiego to nie tylko bogata oferta dla turystów, miłośników historii, myśliwych czy wędkarzy, ale również olbrzymi potencjał do zagospodarowania.

Sporą atrakcję turystyczną stanowi wieś Radawa, ze swoistym, unikatowym mikroklimatem oraz ścieżką przyrodniczo- dydaktyczną: "Łapajówka - Radawa"

Licencja: Creative Commons
2 Ocena