piękno

Wonna psychologia

Wonna psychologia

Wszystko, co zapamiętujemy, wiąże się w jakiś sposób z zapachem, jaki towarzyszył sytuacji, w jakiej się znajdowaliśmy. Zawsze najmocniej zapamiętujemy te zapachy, które rozbudziły w nas najgłębsze emocje. Ponadto zapach może nas od czegoś odpychać lub wręcz przeciwnie – przyciągać…

Czy bać się słońca?

Czy bać się słońca?

„W miarę jak niszczeje powłoka ozonowa i przybywa amatorów słońca, ryzyko chorób związanych ze szkodliwym działaniem promieniowania UV staje się poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego” (JONG-WOOK LEE, NIEŻYJĄCY JUŻ DYREKTOR GENERALNY WHO).