Artykuły

post

The World without Tears - Świat bez łez

Ludzie nie zdają sobie sprawy z zagrożeń które sami tworzą. Wierze że powstanie organizacja która osiągnie moc dosiężną organów najwyszych instancji Państw i pomoże wpłynąć na obecną sytuację

post

Pojęcie szkody niemajątkowej

Pojęcie szkody w prawie polskim jest niezwykle szerokie. Jest ona bowiem ogólną przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej i kluczem do prawidłowego zakreślenia ram roszczenia o zadośćuczynienie w prawie polskim. Kodeks cywilny, w ślad za swoimi poprzednikami, nie wprowadza definicji legalnej szkody.