Prosta spółka akcyjna – nowoczesny model dla sturtupów
Zakładanie spółki będzie tanie jak nigdy. Wnoszenie kapitału, wpłaty i wypłaty na rzecz inwestorów – szybkie i łatwe, a rezygnacja z formalności typu rejestracja zmian umowy w KRS, czy sprzedawanie akcji przez e-mail – mają zapewnić spółce płynność i elastyczność na miarę XXI wieku i ery Internetu.

Data dodania: 2021-12-23

Wyświetleń: 411

Przedrukowań: 1

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jak działa prosta spółka akcyjna?

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowa forma prowadzenia działalności gospodarczej, którą od 1 lipca 2021 roku wprowadziła nowelizacja ustawy o spółkach handlowych.

Dzięki rewolucyjnym zmianom, prosta spółka akcyjna ma znacznie ułatwić rozwój polskich startupów i firm nastawionych na rozwój poprzez pozyskiwanie zewnętrznych inwestycji.
 

Skąd się wzięła prosta spółka akcyjna?

W uproszczeniu, prosta spółka akcyjna jest połączeniem walorów trzech dobrze znanych w Polsce rodzajów spółek:

  1. Spółki z o.o. – w prostej spółce akcyjnej są podobne zasady dotyczące zarządu czy odpowiedzialności.
  2. Spółki akcyjnej – emisja akcji pozwala na szybkie zbieranie kapitału.
  3. Spółki osobowej – podobnie jak w spółkach osobowych, do prostej spółki akcyjnej można wnieść wkład w postaci pracy, co jest niemożliwe w przypadku np. spółki z o.o. czy standardowej spółki akcyjnej.
     

Ustawodawca zaczerpnął najlepsze cechy spółek, dodał nowe rozwiązania i złożył z nich zupełnie nową formę prawną. Dzięki temu powstała spółka, która:

  1. Jest tania w założeniu i prowadzeniu – głownie dzięki uproszczeniu zasad w stosunku do tych stosowanych w spółce akcyjnej. Nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej czy badania sprawozdań przez biegłego rewidenta.
  2. Ma dawać nieznane dotychczas możliwości szybkiego inwestowania i wypłaty środków ze spółki. Umożliwia podwyższanie kapitału akcyjnego w łatwiejszy sposób – nie jest do tego wymagana zmiana umowy spółki. To oznacza też mniejsze koszty podwyższenia. Będzie też można wypłacić środki z kapitału akcyjnego, co dotychczas w ogóle nie było możliwe.
  3. Umożliwia łączenie pracy założycieli startupów z pieniędzmi wpłacanymi przez inwestorów.

Możliwości objęcia akcji w zamian za wniesienie pracy do spółki to rewolucja, która była niezbędna na rynku startupów. Sytuacja w której jeden wspólnik wnosi środki pieniężne a drugi pracę, to codzienność w startupie. Dotychczas nie było możliwości prawnego uregulowania takich przypadków.
 

Nowości w Prostej Spółce Akcyjnej - Infografika
Nowości w Prostej Spółce Akcyjnej - Infografika
 

Kapitał akcyjny od 1 zł

Największą nowością w prostej spółce akcyjnej jest wymóg wniesienia kapitału akcyjnego w wysokości zaledwie 1 zł.

W praktyce oznacza to, że nie potrzeba żadnego kapitału, żeby taką spółkę założyć. Co więcej, zmiana tego kapitału nie powoduje konieczności zmiany umowy spółki! Zatem długie spotkania u notariusza i dziesiątki maili z prawnikami, żeby zorganizować podwyższenie kapitału spółki, nie będą już potrzebne.

Warto wspomnieć, że w przypadku prostej spółki akcyjnej kapitał akcyjny jest oderwany od wartości akcji. Akcje są beznominałowe, a więc nie mają ustalonej nominalnej wartości.

Taki zabieg, choć brzmi skomplikowanie, pozwala na łatwiejsze podnoszenie i obniżanie kapitału oraz lepiej oddaje rzeczywistą sytuację finansową spółki – kapitał akcyjny to rzeczywiście wniesione wkłady na pokrycie akcji. Łatwiej więc ocenić, w jakiej kondycji jest prosta spółka akcyjna. Więcej o kapitale przeczytasz we wpisie Kapitał w prostej spółce akcyjnej.
 

Wkłady na kapitał akcyjny

Kolejna rewolucja to możliwości wniesienia pracy jako wkładu na kapitał akcyjny. W spółce z o.o. czy spółce akcyjnej jest to niemożliwe.

To świetny pomysł, szczególnie z perspektywy startupów, w których założyciele z reguły wnoszą do spółki własną pracę (know how), a nie pieniądze. Do tej pory było to zawsze kłopotliwe – trzeba było sporo zachodu, żeby founderzy mogli dostać udziały w zamian za już wykonaną pracę (np. przy okazji podwyższenia kapitału).

Teraz akcjonariusze prostej spółki akcyjnej mogą objąć akcję w zamian za wykonaną pracę i można to zapisać wprost w umowie spółki, bez stosowania kruczków prawnych.

Zmiana ta oznacza także, że nie będzie potrzebny żaden kapitał na start, bo od początku akcje będzie można pokrywać pracą.

Wkłady pieniężne będą mogły zostać wniesione w terminie 3 lat od objęcia akcji. To spore uproszczenie, które pozwoli np. na umówienie się z inwestorami, że wpłaty kapitału do spółki będą następowały w określonych transzach.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena