Poszczególne akty prawne są napisane językiem prawniczym i niewielu zdaje sobie sprawę z tego, jak trudno czasem zrozumieć, co właściwie dany przepis oznacza. Do czasu, gdy nie trzeba się z nim zmierzyć, uważa się, że akty nim zapisane są łatwe w odbiorze.

Data dodania: 2012-10-23

Wyświetleń: 1389

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Powstał nawet specjalny dział nauki zajmujący się językami prawa. Mowa tu o juryslingwistyce. Bada ona język prawa pod kątem jego odrębności od języka naturalnego, którym posługujemy się na co dzień. Jej jednym z zadań jest poprawa jakości języka prawnego. Prawnicy często muszą zmierzyć się z interpretacją zasad i norm prawnych i dziedzina tej nauki ma dla nich wielkie znaczenie. Tak samo rzecz się ma w przypadku tłumaczy – lingwistów, którzy przekładają tekst prawniczy z jednego języka na drugi. W dzisiejszym świecie wielojęzyczność i multikulturalizm na danym terenie stwarza dodatkowe problemy w zrozumieniu prawa i tu właśnie przychodzi z pomocą juryslingwistyka.

Język, jakim posługuje się sektor prawniczy, jest problematyczny dla wielu ludzi, a jego oddziaływanie na społeczeństwo daje możliwość jego badania pod różnym kątem. Zrozumienie tego języka jest trudne ze względu na występujące w nim specjalistyczne słownictwo. Ciągle zmierza on w kierunku uściślania norm poprzez nieustające zmiany w przepisach w celu ich doprecyzowania. W jego zrozumieniu może okazać się pomocny radca prawny, do którego przyjdziemy po poradę. Jego usługi prawne to także tłumaczenie klientom zawiłości przepisów.

Jeśli zaś chcemy samodzielnie spróbować je rozwikłać, to przede wszystkim ważne jest, aby zapoznać się terminologią dotyczącą języka prawnego. Tylko w takim przypadku możemy liczyć na to, że uda nam się dobrze zinterpretować dany akt prawny. Warto również pamiętać o tym, że pozostałe akty mogą uzupełniać inne i mieć wpływ, jak dana sprawa może się potoczyć. Jeżeli samodzielnie nie uda nam się tego ustalić lub mamy obawy co do naszego ich zrozumienia, wskazane jest, aby poszukać kogoś bardziej od nas kompetentnego w sprawach prawa. Kancelaria prawnicza w naszym mieście z pewnością udzieli pomocy we właściwym ich poznaniu.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena