W punktach pomocy prawnej jest udzielana pomoc z zakresu wielu dziedzin prawa. Możesz uzyskać poradę:

Data dodania: 2018-06-29

Wyświetleń: 742

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

 • z prawa pracy (np. gdy pracodawca nie płaci za godziny nadliczbowe, nie udziela urlopu wypoczynkowego);
 • w sprawach karnych (np. w sytuacji przemocy w rodzinie);
 • w sprawach administracyjnych i ubezpieczeń społecznych (np. spory z ZUS-em);
 • w sprawach rodzinnych (np. uzyskanie alimentów, podział majątku małżeńskiego, nabycie spadku);
 • w sprawach, które dotyczą przygotowania się do rozpoczęcia działalności gospodarczej (m.in. jak załatwić formalności).

Uwaga! Nie uzyskasz darmowej porady w sprawach, które dotyczą prowadzenia firmy i związanych z nią podatków. Pomoc nie obejmuje też spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.

Kto może skorzystać z porady w punktach pomocy prawnej?


Darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) mogą otrzymać:
 

 • osoby, które w poprzednim roku miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej, np. zasiłek stały, okresowy lub celowy;
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny;
 • kombatanci i osoby będące ofiarami represji wojennych oraz okresu powojennego;
 • weterani;
 • osoby, które nie ukończyły 26. roku życia;
 • osoby, które ukończyły 65 lat;
 • osoby, które znalazły się w sytuacji zagrożenia i poniosły straty materialne w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Na jakie wsparcie można liczyć?


Pomoc prawnika będzie bezpłatna, ale nie oznacza to, że będzie gorsza. Uzyskasz więc:
 

 • pełne informacje o swoich prawach i ewentualnych zobowiązaniach oraz;
 • wskazówki, jak możesz rozwiązać swój problem prawny: adwokat (radca prawny) pomoże Ci sporządzić pismo wymagające wiedzy prawniczej (np. taki pismem może być wniosek do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu).


Uwaga! Dla wielu osób koszty sądowe to bariera nie do pokonania i często z braku możliwości ich pokrycia, rezygnują z dochodzenia swoich praw w sądzie. Nie stać je też na wynajęcie adwokata. Obecnie szansa na zwolnienie z kosztów sądowych jest większa, bo prawnik podpowie, jak dobrze uzasadnić taki wniosek do sądu.
 

Jakie dokumenty?


Do punktu pomocy prawnej będziesz musiał zabrać dokumenty poświadczające uprawnienia do darmowego wsparcia. Przykładowo może to być:
 

 • oryginał lub odpis decyzji (zaświadczenia) o przyznaniu świadczenia z ośrodka pomocy społecznej;
 • ważna Karta Dużej Rodziny;
 • zaświadczenie, które potwierdza, że jesteś kombatantem lub ofiarą represji wojennych lub okresu powojennego.


Uwaga! Zawsze należy też okazać dokument stwierdzający tożsamość.
 

Jak umówić się na wizytę w punkcie pomocy prawnej?


Zapytaj w starostwie lub urzędzie gminy, jakie są zasady zapisów. Jest kilka możliwości zarezerwowania wizyty. Możesz:
 

 • zapisać się telefonicznie, np. w biurze obsługi mieszkańców w gminie;
 • zgłosić się osobiście w urzędzie lub
 • zarejestrować się przez internet (niektóre urzędy gminy wprowadziły na swoich stronach internetowych specjalne zakładki, na których można sobie zarezerwować wizytę z punkcie porad prawnych).

Czego nie obejmuje pomoc?


Adwokat czy radca prawny, który udziela porady nie będzie pełnił funkcji pełnomocnika w sądzie.

Uwaga! Bezpłatna pomoc prawna udzielana jest tylko w miejscu, w wyznaczonych punktach, a doradzający tu prawnicy nie będą mogli reprezentować Cię w sądzie.

Pomogą jednak sporządzić projekt pisma o ustanowienie takiego pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena