Jeżeli ktoś starszy chce, by jego mieszkanie trafiło w ręce wnuka lub wnuczki, to jest kilka sposobów na przekazanie nieruchomości. Warto poznać ich plusy i minusy.

Data dodania: 2018-06-05

Wyświetleń: 1087

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons


Darowizna mieszkania


To pierwszy sposób. Minusem darowizny jest to, że darczyńca (dotychczasowy właściciel mieszkania) nie ma już na nim żadnej kontroli.

Uwaga! Darowizna może zostać odwołana, ale wymaga to sprawy sądowej. Trzeba udowodnić, ze obdarowany dopuścił się rażącej niewdzięczności (np. popełnił w stosunku do darczyńcy przestępstwo - kradzież, pobicie, zniszczenie jego mienia). Takie naruszenie przez obdarowanego obowiązków, które wynikają ze stosunków osobistych (rodzinnych) łączących go z darczyńcą oraz obowiązku wdzięczności.
 

Umowa dożywocia


To kolejny sposób. Umowa dożywocia polega na ty, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie. Powinien on. m.in. przyjąć dotychczasowego właściciela mieszkania jako domownika, dostarczać mu wyżywienie, ubranie, mieszkanie, światło i opał oraz zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie.

Uwaga! W odróżnieniu od darowizny umowa dożywocia, tak jak sprzedaż nieruchomości, jest opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawka podatku wynosi 2%. Umowa dożywocia nie może być odwołana przez dożywotnika (zbywcę domu lub mieszkania).
 

Mieszkanie w spadku


Mieszkanie można również przekazać w spadku. Tutaj są dwie możliwości..

Jeśli nieruchomości to jedyny majątek, to wtedy wystarczy w testamencie wskazać, ze cały spadek ma odziedziczyć wnuk lub wnuczka.

Uwaga! Sprawa komplikuje się, gdy ktoś chce aby część jego majaku (np. oszczędności czy działkę) odziedziczył wnuk a mieszkanie wnuczka. Jeśli nawet napisze tak w testamencie, nie będzie to miało żadnego znaczenia.

System dziedziczenia w naszym kraju polega bowiem na tym, że można zapisać wybranym osobom majątek, ale tylko na zasadzie, że wnuk odziedziczy np. 1/3 majątku, a wnuczka 2/3. Tak więc spadkobiercy nabywają prawa do wszystkich składników spadku.

Uwaga! Wnuczce będzie się należało 2/3 mieszkania, 2/3 oszczędności i 2/3 działki, a wnuk będzie mieć prawo do 1/3 wszystkich składników odziedziczonego majątku. By to faktycznie rozliczyć, oprócz postępowania sądowego na nabycie spadku, konieczna jest także sprawa o jego dział.
 

Zapis windykacyjny w testamencie


Aby tego uniknąć trzeba w testamencie umieścić tzw. zapis windykacyjny, który staje skuteczny w chwili śmierci osoby, która sporządziła testament. To oznacza, ze ktoś, komu dana rzez została zapisana w tym momencie staje się jej właścicielem.

Uwaga! To ważne. Nie ma przeszkód, by być jednocześnie i spadkobiercą, i zapisobiercą. Wnuk może np. odziedziczyć 1/2 majątku babci oraz, z zapisu windykacyjnego, jej mieszkanie.
 

Wizyta u notariusza


Aby dowiedzieć się, jaki sposób przekazania mieszkania będzie w danej sytuacji najlepszy, warto umówi się na wizytę u notariusza.

Uwaga! Taka rozmowa-porada nic nie kosztuje.

Jeśli ktoś chce podarować komuś mieszkanie albo spisać umowę dożywocia, i tak konieczna będzie wizyta w kancelarii notarialnej. Wszelkie umowy związane z przeniesieniem własności nieruchomości muszą być bowiem zawarte w formie akty notarialnego.

Uwaga! Testament można sporządzić samemu. Jednak, by mieć pewność, że nie popełniło się żadnego błędu, warto to zlecić notariuszowi.

Sporządzenie najprostszego testamentu w formie aktu notarialnego kosztuje 61 zł, testamentu z zapisem windykacyjnym - 246 zł. Za każda rozpoczętą stronę wypisu (otrzymywany dokument) zapłacimy 7.32 zł.

Licencja: Creative Commons