Umowa o dziełoUmowę o dzieło regulują art 627-646 k.c.Dziełem jest rezultat wysiłku i staranności przyjmującego zlecenie - np. budowa obiektu , wykonanie projektu , sporządzenie ekspertyzy itp.

Data dodania: 2007-03-16

Wyświetleń: 7837

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Cechami które charakteryzują umowę o dzieło są:

- Odpłatność;
- Swoboda dysponowania czasem;
- Brak podporządkowania;
- Odpowiedzialność za rezultat;
- Możliwość posłużenia się osobą trzecią.

Umowa zlecenia

Umowy zlecenia regulują art 734-751 k.c

Na podstawie umowy zlecenia, zleceniodbiorca  zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej zleceniodawcy np. sprawowanie opieki, podjęcie czynności pośrednictwa i reklamy.

Umowy zlecenia charakteryzują się:

- Możliwa nieodpłatność;
- Brak trwałej więzi między stronami umowy;
- Brak podporządkowania;
- Możliwość posłużenia się osoba trzecią;

Umowa o dzieło jest o wiele korzystniejszą finansowo umową od umowy zlecenia, zarówno dla pracodawcy jaki i pracownika.

W umowie o dzieło nalicza się niższy podatek niż od umowy zlecenia. Pracodawca nie musi także obowiązkowo odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Wyjątkiem jest sytuacja kiedy pracodawca zawiera umowę o dzieło z własnym pracownikiem, wtedy musi odprowadzić wszystkie składki do ZUS.

W takim przypadku składki od umowy o dzieło naliczane są w ten sam sposób jak od umowy o pracę pracownika, który zatrudniony jest na etacie. Umowa o dzieło dla celów ubezpieczeniowych traktowana jest wtedy jak umowa o pracę ( art.6 ust.2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Gdy pracodawca zatrudnia pracownika tylko na podstawie umowy o dzieło nie musi w ogóle opłacać składek do ZUS na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Licencja: Creative Commons
0 Ocena