Jakie składki płacimy od umowy zlecenia ...

Data dodania: 2009-08-04

Wyświetleń: 3161

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Umowa zlecenia polega na tym, że obowiązkiem osoby przyjmującej zlecenie jest wykonanie określonych czynności dla osoby, która daje zlecenie ( podstawa prawna: art 734 – 751 Kodeksu cywilnego ).

Wynagrodzenie za wykonanie zlecenia uzależnione jest od tego na jaką kwotę umówią się strony, miejsce i czas wykonania zlecenia także jest sprawą umowną.

Opłata składek do ZUS uzależniona jest od tego, czy zlecenie jest jedynym źródłem dochodu dla osoby, która przyjmuje zlecenie, czy jest to dochód dodatkowy, bo pracuje jeszcze np. na etacie, czy studiuje, albo się jeszcze uczy.

Zlecenie jest jednym źródłem dochodu

Gdy umowa zlecenia jest jedynym źródłem dochodu to płacimy obowiązkowo składki na ubezpieczenie : emerytalne i rentowe. Obowiązek ten istnieje od rozpoczęcia wykonywania zlecenia ( data podana w umowie), aż do dnia w którym umowa ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu.

Osoba, która obowiązkowo opłacą składki emerytalno-rentowe, może dobrowolnie opłacać składkę na ubezpieczenie chorobowe. Wniosek taki składa się u zleceniodawcy, a on przekazuje go na formularzu ZUS ZUA do właściwego inspektoratu ZUS. Do ubezpieczenia chorobowego można przystąpić od razu, gdy rozpocznie się pracę, ale można to także zrobić już w trakcie wykonywania zlecenia.

Jeżeli praca wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy to należy tez opłacać składkę wypadkową.

Od składki emerytalnej oraz rentowej nalicza się podstawę emerytury i renty.

Opłacanie składki wypadkowej da nam przywilej świadczenia, które gwarantuje ustawa o wypadkach przy pracy, gdy ulegniemy takiemu wypadkowi przy pracy.

Składka chorobowa daje na ma prawo do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, gdy będziemy chorzy i skorzystamy ze zwolnienia lekarskiego.

Zlecenie, gdy pracujemy na etacie

Jeżeli decydujemy się na zlecenie, pracując jednocześnie na etacie nie podlegamy ubezpieczeniom. Nie musimy odprowadzać żadnych składek do ZUS.

Zlecenie, gdy prowadzimy własną działalność gospodarczą


Zlecenie może także dodatkowo wykonać osoba, która prowadzi własną działalność gospodarczą. Gdy osoba prowadząca własną firmę płaci w związku z tym składkę rentową i emerytalną to od umowy zlecenia już ich nie odprowadza. Płaci wyłącznie składkę zdrowotną …
Licencja: Creative Commons
0 Ocena