Agencja pracy tymczasowej to pewnego rodzaju pośrednictwo pracy wykonywanej przez określony okres. Polega to na tym, że pracownik formalnie jest zatrudniany przez agencję pracy tymczasowej.

Data dodania: 2011-08-10

Wyświetleń: 1303

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

A następnie, to ona deleguje go do pracy na określony czas w firmie, która niejako jest klientem tej agencji.

Firma taka zgłasza do agencji zapotrzebowanie na osoby o określonych kwalifikacjach. Z kolei rekrutacja pracowników prowadzona jest przez agencję, która wyznaczone osoby kieruje do firmy. Są one oddelegowane do wykonania w określonym czasie określonych zadań, które wyznacza i kontroluje ich wykonanie firma. Pracownikiem tymczasowy może być osoba fizyczna spełniające wymogi agencji i firmy szukającej pracowników. Wynagrodzenie pracownikowi wypłaca agencja. Czyli powstaje tutaj układ trójstronny: agencja, pracownik, firma.

Praca tymczasowa to zatrudnienie zadaniowe, okresowe lub doraźne. Średnio trwa od kilku dni do kilku miesięcy. Z pracowników tymczasowych korzysta się najczęściej w okresach wzmożonego ruchu lub produkcji np. w czasie około świątecznym lub do prac sezonowych. Jednak dany pracownik w jednej agencji nie może być zatrudniony dłużej niż 18 miesięcy w ciągu trzech lat. To agencja pracy tymczasowej odpowiada za naliczenie, wypłatę wynagrodzeń, odprowadzenie podatków i składek ubezpieczeniowych. Firma płaci agenci prowizję.

Kwestie prawne pracy tymczasowej regulują:

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnieniaUstawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji,
Konwencja 181 Ogólnej Międzynarodowej Organizacji Pracy,
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie pracy tymczasowej,
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie agencji zatrudnienia,

Licencja: Creative Commons