Jak mówi definicja Selekcja Pracowników jest to zespół działań mający na celu wybranie – według kryteriów efektywnej obsady danego stanowiska pracy – najbardziej dopasowanego pracownika spośród określonej grupy.

Data dodania: 2010-11-26

Wyświetleń: 1719

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Istota całego procesu selekcji personelu polega zatem na diagnozie i ocenie – porównaniu rzeczywistego potencjału kandydata z wymogami osobowymi określonymi w Meta Profilu Kompetencyjnym.

Pomiar tej różnicy jest dokonywany za pomocą odpowiednich narzędzi i technik selekcji i pracowników. Narzędzia i techniki selekcji pracowników odnoszą się do ustalonego wzorca kwalifikacyjnego i osobowego (dotyczącego zachowań) pracownika pożądanego na wakującym stanowisku.

Sens procesu selekcji kandydatów można sprowadzić do uzyskania jak najmniejszej różnicy pomiędzy założoną sylwetką szukanego kandydata a prezentowaną przez kandydata.

To dostosowywanie potencjału kandydata do wymagań stanowiska pracy polega m.in. na ocenie mocnych stron (wiedza, umiejętności, doświadczenie, Meta Programy/Talnety), kwalifikacji i szkoleń, dotychczasowego przebiegu kariery, wartości i poziomu aspiracji kandydata.

Przy wyznaczaniu kryteriów selekcji kandydatów bardzo istotne jest też dokładne określenie przedziału oczekiwanego potencjału kandydata, gdyż przyjęcie na stanowisko pracy zarówno pracownika spełniającego wymagania za wysokie, jak i osoby odpowiadającej wymaganiom za niskim wyrządzi szkodę jemu samemu i firmie. Z jednej strony pracownikowi grozi osiągnięcie progu niekompetencji, z drugiej zaś – praca nie spełniająca oczekiwań i aspiracji pracownika szybko pozbawi go motywacji.

Warto dodać, że z badań Instytutu Gallupa wynika, że aż 80% pracowników twierdzi, że nie ma możliwości w codziennej pracy wykorzystywać swoje mocne strony.

Z tych właśnie powodów Meta Selekcja Personelu bazuje na najważniejszym czynniku, który ostatecznie wpływa na przyszłe i długofalowe sukcesy pracowników na danym stanowisku pracy w danej firmie.

Meta Selekcja Pracowników bazuje na badaniach i najnowszej wiedzy na temat wewnętrznych filtrów (Meta Programów), które wpływają na sposób oceny, motywacji, emocji, styl myślenia, przekonywania, komunikację i zachowania pracowników w środowisku pracy.

Dlatego, aby przeprowadzić skuteczną selekcję kandydatów należy:

 

1. Stworzyć Meta Profil KompetencyjnyTM, który zawierać będzie wymogi dotyczące Meta programów/Talentów, które ostatecznie decydować będą o długofalowych sukcesach pracownika na stanowisku pracy w danej firmie.

2. Oprócz badania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w procesie selekcji pracowników zbadać Meta Programy/Talenty danego kandydata, by określić poziom jego dopasowania do fimry, stanowiska pracy czy zespołu pracowniczego.

Licencja: Creative Commons