0głosów
Pobierz artykul
0głosów dodatnich
0głosów ujemnych
1813razy czytane
0przedrukowany
Creative Commons Licencja

Jeśli efektem procesu rekrutacji jest fakt, że zatrudniony pracownik utrzymał się na swoim stanowisku dłużej niż trwał jego okres próbny - czy już możemy mówić o efektywnej rekrutacji?

Czy jeśli proces rekrutacji został przeprowadzony sprawnie i szybko - to również możemy powiedzieć, że ten proces należy do efektwnych?
Każda z powyższych definicji jest właściwa, jeśli dzięki procesowi rekrutacji przedsiębiorstwo uzyskało korzyści.
Jednak warto się przyjrzeć poszczególnym etapom procesu rekrutacji, które w głównej mierze decydują o jej efektywności dla przedsiębiorstwa.

Od czego zacząć?

Pierwsza najważniejsza kwestia dotyczy właściwie określonego profilu kompetencyjnego kandydata na dane stanowisko. Poprzez profil kompetencyjny rozumiemy, wyodbrębnienie kluczowych dla danego stanowiska kompetencji i zakresu wymagań i kwalifikacji. Ważne jest, aby podczas sporządzania profilu, osoby rekrutujące odpowiedziały sobie na pytania dotyczące miejsca w strukturze, które ma zająć kandydat, celu jaki ma zostać osiągnięty poprzez zatrudnienie nowej osoby, oraz jaką główną funkcję ma spełniać w pracy kandydat.
Następnie możemy przejść do wyboru sposobu poszukiwań danego kandydata. Na tym etapie podejmujemy także decyzję czy rekrutację ma poprowadzić ekspert zewnętrzny, czy poradzimy sobie naszymi wewnętrznymi środkami. Jeżeli będziemy rekrutować samodzielnie, to w zależności od kompetencji jakimi ma charakteryzować się nasz kandydat, wybieramy kanał poszukiwań. Jeśli wymagane kompetencje i umiejętności nie są na zbyt wysokim poziomie, wystarczająca będzie dla nas metoda ogłoszeniowa. Natomiast w przypadku wysoce specjalistycznych bądź rzadkich kompetencji zmuszeni będziemy zastosować metodę bezpośrednią, polegającą na analizie rynku w obszarze określonym przez profil kompetencyjny, a następnie kontaktowanie się z wyszukanymi kandydatami.
W nastęnej kolejności rozpoczynamy etap zbierania aplikacji. Nie należy go zbytnio wydłużać i już na początku dobrze jest określić przedział czasowy w którym ma się zakończyć, dzięki czemu będziemy mogli zweryfikować poprawność wyboru metody poszukiwań kandydata.

Wstępna selekcja - niezwykle ważna

Wstępna selekcja aplikacji polega na analizie przesłanych CV oraz na przeprowadzeniu z wstępnie wybranymi osobami, spełniającymi wymogi profilu, krótkich rozmów telefonicznych. Dobrze wykonana wstępna selekcja pozwala zaoszczędzić czas i wybrać najlepszego z dobrych kandydatów. Nie ma jednej recepty na efektywną wstępną selekcję, zależy ona od umiejętności i wiedzy prowadzącego. Ważne jest natomiast, skonstruowanie zestawu kilku pytań, które pozwolą na sprawdzenie zgodności kompetencji zamieszczonych w CV z rzeczywistością.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna jest kolejnym etapem skutecznej rekrutacji. Jeżeli do tego etapu dochodzi około pięciu silnych kandydatów, możemy uznać dotychczasowe nasze działania za skuteczne. Istnieje wiele metod przeprowadzania skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej. Uogólniając warto zwrócić uwagę na skuteczną weryfikację kompetencji, które przez nas zostały uznane jako kluczowe. Dlatego też, wywiad kompetencyjny jest jednym z bardziej skutecznych narzędzi stosowanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. W trakcie wywiadu, zwraca sie szczególną uwage nie tyle na osiągnięcia i doświadczenie danego kandydata, ale głównie na metody jakimi to osiągnął. Sprawdza się również konkretne cechy kandydata, które wpływały na osiąganie przez niego sukcesów.
Po rozmowach, jeśli mamy taką możliwość, warto sprawdzić przedstawione przez kandydata referencje, zanim zapadnie ostateczna decyzja o zatrudnieniu.

Ostatni etap

Ostatnim etapem skutecznej rekrutacji, już po zatrudnieniu właściwej osoby, jest wdrożenie jej do pracy. Bardzo często firmy nie zwracają na ten fakt uwagi i skuteczna do tej pory rekrutacja, kończy się fatalnie - kandydat rezygnuje przed upływem okresu próbnego, co z kolei zwiększa rotację i generuje kolejne koszty związane z koniecznością dalszych poszukiwań.

Licencja: Creative Commons