0 głosów

Każdy przedsiębiorca niezależnie od ich formy prawnej prowadzi działalność pod określoną "nazwą firmy". W odniesieniu do przedsiębiorców nazwa ta jest określana właśnie mianem "firmy".

W kwestiach wyboru "firmy" nie można sobie pozwolić na całkowitą dowolność. Przedsiębiorcami mogą być osoby fizyczne, osoba prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym jednak ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Firma przedsiębiorcy musi się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Tak samo nazwa firmy nie może być taka sama jak nazwa innej firmy, ponieważ wprowadzać może w błąd osoby publiczne lub prawne. To chyba tyle, co do zasad nadawania nazwy firmie i jak widać z powyższego nazwa jest identyfikowana z firmą oraz osobą, która ją zakłada. Z metafizycznego punktu widzenia nazwa firmy to wibracje, jakie roznoszą się w przestrzeni wraz z wypowiadanymi słowami. Odpowiednia nazwa firmy to taka, która poprzez swój energetyczny odpowiednik (wypowiadanych słów) wpływa korzystnie na statut oraz kondycję finansową dzielności, jaką zajmuje się osoba, która ją założyła.

Do wyznaczenia odpowiedniej nazwy firmy pomocna jest, numerologia dzięki której można tak dobrać poszczególne słowa aby w trakcie wypowiadania słów zawartych w nazwie otaczać firmę energią szczęścia i powodzenia. Duże korporacje bardzo często korzystają z możliwości, jakie daje im numerologia, dzięki czemu nie zdają się na przypadkowy łut szczęścia, lecz na świadome działanie. Wytyczanie odpowiedniego dnia do założenia firmy lub odpowiedni dzień podpisania umowy, która może zmienić mieć wpływ na życie wcale nie jest nowością. Nazwa jest wizytówką firmy i bardzo często w znacznym stopniu wpływa na jej popularność, przyszłość i kondycję finansową. Według numerologii każda litera ma duże znaczenie w określeniu twórczych potencjałów prowadzonej działalności gospodarczej, ponieważ każda z nich jest odzwierciedleniem przyporządkowanej do niej liczby a liczba ta posiada swoja własność wartość energetyczną. Numerologicznej analizie poddajemy całą nazwę firmy a suma wszystkich liter ukaże nam zewnętrzny dynamizm firmy, czyli, w jaki sposób jest ona odbierana przez otoczenie a także czy ma możliwości dalszego rozwoju. Czasami istniejące już firmy zmieniają swoją nazwę lub logo, ponieważ dochodząc do swojego pułapu możliwości musza sobie wytyczyć nowy cel działania a tym samym nową drogę do celu. Czasami podczas opracowywania nazwy firmy korzysta się ze starych wzorców lub istniejących już symboli, lecz z czasem okazuje się, że nie pasują one do prowadzonej działalności lub też sfery kulturowej. Takim przykładem może być nazwa firmy „FU” która dla Chińczyków oznacza szczęście, lecz w naszej kultowe jest związana z czymś bardzo nieprzyjemnym.

Według obowiązujących przepisów „firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to okazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy” Tak też się dzieje bardzo często, że na nazwę firmy składają się inicjały wspólników lub z połączenie dwóch ich nazwisk. Niemniej jednak zanim to zrobimy lepiej jest udać się po poradę do numerolog, ponieważ okazać się może, że takie zestawianie liter w nazwie skończyć się może tragicznie. Nazwa firmy tak jak i imię dzięki składającym się na nią literom tworzy pewne numerologiczne wibracje, które wpływają na los firmy i jej kondycję finansową. Wibracje te ukazują podstawowe cechy przedsiębiorstwa ich możliwości oraz cel. Po dodaniu wszystkich liczb w jedną całość otrzymujemy jedną z dziewięciu liczb, która wyznacza cel i możliwości. Oczywiście dobrze jest, jeżeli liczba nazwy firmy związana jest charakterem prowadzonej działalności lub usługami. Jeśli firma już istnieje nie bez znaczenia jest fakt, kto nią kieruje lub zarządza. Tutaj także w sukurs przyjść może numerologia. Odczyt z liter imienia i nazwiska dyrektora, prezesa czy menadżera bądź z jego daty urodzenia może wiele powiedzieć na temat nie tylko osobistych predyspozycji w tym kierunku, ale także sposobu, w jaki dana firma będzie zarządzana i kierowana.

Agata Bednarska

 

Licencja: Creative Commons