W artykule przedstawione cechy, specyfikacja oraz podział przedsiębiorstw transportowych, a także charakterystyka usług świadczonych przez te przedsiębiorstwa.

Data dodania: 2009-11-10

Wyświetleń: 15998

Przedrukowań: 5

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia czym jest przedsiębiorstwo transportowe warto przytoczyć czym tak naprawdę jest przedsiębiorstwo. Z dość licznych definicji przedsiębiorstwa płynie wniosek, iż jest to wydzielona ekonomicznie, a także organizacyjnie i prawnie organizacja gospodarcza. Przy czym pod pojęciem organizacji gospodarczej rozumieć należy organizację która powstała i nadal istnieje w celach wypracowania zysku. Co do terminu wydzielenia ekonomicznego należy przez niego rozumieć pełną odpowiedzialność za uzyskiwane przez siebie efekty.

Cechy usług transportowych

Przedsiębiorstwo transportowe jest szczególnym rodzajem przedsiębiorstwa. Jego specyfika polega na tym, iż jego produkcja ma charakter usługowy, nieuprzedmiotowiony i przestrzenny. Usługi logistyczne jakie świadczone są w przedsiębiorstwach transportowych cechuje przede wszystkim niematerialność oraz ich nietrwałość. Dodatkowo usługi transportowe jak i część usług logistycznych charakteryzują się jej nierozdzielnością z osobą wykonawcy, różnorodnością i brakiem możliwości nabycia prawa własności.

Przedsiębiorstwo transportowe

Najogólniej mówiąc przedsiębiorstwo transportowe jest to podmiot gospodarczy, który utworzony został dla realizcji celów transportowych.

Podział przedsiebiorstw transportowych

Klasyczny podział przedsiębiorstw transportowych dzieli je na:

- Przedsiębiorstwa transportu samochodowego
- Przedsiębiorstwa transportu kolejowego
- Przedsiębiorstwa transportu lotniczego
- Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej
- Przedsiębiorstwa transportu wodno-śródlądowego
- Przedsiębiorstwa transportu morskiego

Formy przedsiębiorstw transportowych

Usługi transportowe świadczone mogą być w ramach kilku rodzajów przedsiębiorstw:

- przedsiębiorcy transportu - działalność gospodarcza utworzona na podstawie ustawy o działalności gospodarczej
- Cywilne i jawne spółki transportowe
- Transportowe spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne

Licencja: Creative Commons
0 Ocena