Obecnie na rynku Polskim jest wiele firm posiadających Zakładowe Straże Pożarne, w tym również firmy ochroniarskie świadczące usługi dla swoich Klientów. Dotyczy to zwłaszcza dużych zakładów produkcyjnych, w których Zakładowa Straż jest niezbędna.

Data dodania: 2008-08-01

Wyświetleń: 8251

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Szeroko rozumianą definicję usług ochrony przeciwpożarowej można streścić do trzech aspektów, których realizacja przez specjalistycznie przygotowane i przeszkolone jednostki wyposażone w profesjonalny sprzęt zapewnia skuteczną realizację zadań ochrony przeciwpożarowej:

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,
3) prowadzenie działań ratowniczych.

Podstawowym aktem prawnym regulującym świadczenie usług ochrony przeciwpożarowej jest USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Dodatkowymi normatywami prawnymi w sposób szczegółowy określającymi zasady świadczenia usług ochrony przeciwpożarowej są Rozporządzenia oraz Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
- Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12.08.1992r w sprawie szczegółowych zasad i trybu utrzymania lub przekształcania zakładowych straży pożarnych w zakładowe służby ratownicze (MP nr 28, poz.198),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2001r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony p.poż. biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz. U nr 82, poz.895),
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2005 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych oraz szkoleń dla strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej i osób wykonujących czynności fizycznych zakresu ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 215, poz. 1823)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji Krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. nr 111, poz. 1311).

Obecnie na rynku Polskim jest wiele firm posiadających Zakładowe Straże Pożarne (ZSP), w tym również firmy ochroniarskie świadczące usługi dla swoich Klientów. Dotyczy to zwłaszcza dużych zakładów produkcyjnych, w których Zakładowa Straż jest niezbędna.

Profesjonalna ochrona przeciwpożarowa świadczona przez Zakładowe Straże Pożarne musi spełniać wszystkie aspekty Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami.

ZSP realizują usługi specjalistycznej ochrony przeciwpożarowej w zakresie:

- Zakładowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją MSWiA,
- Konserwacji i serwisowania podręcznego sprzętu gaśniczego w ramach Autoryzowanego Zakładu Ochrony Przeciwpożarowej,
- Monitoringu pożarowego, we współpracy z Komendami Powiatowymi Państwowej Straży Pożarnej.

Nadzór merytoryczny i fachowy nad sferą działalności ochrony przeciwpożarowej wykonują zawodowi strażacy w stopniu oficerskim i aspiranckim.

Formy realizowanych usług ochrony przeciwpożarowej prywatnych Zakładowych Straży Pożarnych:
- Prewencja przeciwpożarowa (kontrole, szkolenia, aktualizacja przepisów, wsparcie prawne z ppoż.);
- Działania ratowniczo – gaśnicze;
- Działania w zakresie bezpieczeństwa i ratownictwa chemicznego;
- Zabezpieczanie i kontrola prowadzonych prac niebezpiecznych pożarowo;
- Utrzymanie w ciągłej sprawności technicznej sprzętu gaśniczego, sieci hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych.

Podstawowym zadaniem tychże służb jest prowadzenie działań ratowniczych w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Prywatne Zakładowe Straże Pożarne skupiają w sobie wszystkie służby ratownicze zapewniając gaszenie pożarów, działania ratownictwa chemicznego, technicznego oraz zabezpieczenie prac niebezpiecznych pożarowo . Straż Pożarna oprócz działań ratowniczych bierze aktywny udział w rozpoznawaniu zagrożeń i działaniach prewencyjnych.

Akcje ratowniczo-gaśnicze prowadzone są przez dobrze przygotowanych i wyszkolonych strażaków-ratowników, pod nadzorem strażaków w stopniu oficerskim lub aspiranckim, przy wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek.

Celem działań jednostek jest minimalizacja ryzyka pożarów oraz innych zagrożeń występujących na terenie Przedsiębiorstwa/Zakładu, ze szczególnym uwzględnieniem działań kontrolno-prewencyjnych i likwidacja powstałych zdarzeń przy użyciu dostępnych środków.
Licencja: Creative Commons
0 Ocena