Artykul o podziale transportu

Data dodania: 2008-06-14

Wyświetleń: 14528

Przedrukowań: 4

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Istnieja dwa układy transportu:
transport pionowy gałęziowy
transport poziomy.
Klasyfikacja potioma transportu jest następująca:
1) kryterium przedmiotu przewozu:
- transport osób (transport pasażerski),
- transport ładunków (transport towarowy),
2) kryterium formy własności:
- transport prywatny
- transport spółdzielczy
- transport państwowy
3) kryterium statusu organizacyjno-prawne:
- transport publiczny
- transport branżowy
- transport gospodarczy
4) kryterium geograficzne:
- transport krajowy
- transport międzynarodowy
5) pozostala klasyfikacja:
- transport regularny
- transport nieregularny
Klasyfikacja pionowa transportu:
1. Kryterium stosunku drogi przewozu do środka transportu:
- transport przewozowy
- transport przesyłowy
2. Kryterium środowiska transportowego:
- transport lądowy
- transport wodny
- transport lotniczy
- transport przewodowy
- transport bliski
Kryterium wyróżnienia gałęzi transportu są drogi transportowe, na których wykonywana jest praca transportowa określonych środków transportu. Można wyróżnić tutaj drogi uzależnione od środowiska, w którym lub na powierzchni którego przebiega droga transportowa. Środowiskiem tym może być ląd, woda lub powietrze. Podział ten jest jednak zbyt ogólny, gdyż w każdym środowisku znajdują się drogi o bardzo różnej specyfice technicznej, np. na lądzie drogi kolejowe i szosy. Klasyfikacja ta jest więc niepełna, jednak stanowi ona punkt wyjścia dla dalszych podziałów, bardziej szczegółowych.

spedycja, logistyka,firmy transportowe

Licencja: Creative Commons
0 Ocena