Ochrona przed kradzieżą danych jest wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć każda firma. Postępująca digitalizacja procesów biznesowych znacząco usprawnia pracę przedsiębiorstw, lecz równocześnie stwarza zupełnie nowe zagrożenia. W XXI wieku zabezpieczenie plików przed kradzieżą jest obowiązkiem organizacji, które zarządzają krytycznymi danymi. W jaki sposób chronić wrażliwe dane w firmie?

Data dodania: 2021-06-10

Wyświetleń: 443

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Systemy DLP – jak zabezpieczyć firmowe dane przed kradzieżą?

Czym są systemy DLP?

Systemy Kontroli Danych, znane również pod skrótem DLP (ang. Data Leak Protection / Data Loss Prevention), to technologie informatyczne, których celem jest ochrona przed wyciekiem danych. Mowa tu zarówno o działaniach przypadkowych, jak i celowych. Systemy DLP są adresowane do wszystkich firm zarządzających krytycznymi danymi – bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Systemy DLP wykrywają i identyfikują krytyczne dane znajdujące się w ruchu sieciowym oraz plikach zapisywanych na zewnętrznych nośnikach. Rolą DLP jest monitorowanie działań wszystkich użytkowników obsługujących firmowe dokumenty, foldery i pliki. Podczas wykrycia próby kradzieży Data Leak Protection natychmiast blokuje użytkownika, odcinając mu dostęp do danych.

Zabezpieczenie plików przed kradzieżą – dlaczego warto?

Dane o charakterze wrażliwym to  zasoby, które są tajne. Mogą to być informacje dotyczące przedsiębiorstwa lub klientów, które powinny być chronione przed kradzieżą w najlepszy możliwy sposób. Systemy DLP zabezpieczają przed wyciekiem danych, który w wielu przypadkach niesie za sobą poważne konsekwencje, takie jak utrata zaufania  kontrahentów, kłopoty z reputacją firmy, a nawet odpowiedzialność karna lub cywilna. Aby uniknąć tego rodzaju nieprzyjemności, warto wdrożyć Systemy Kontroli Danych stanowiące skuteczne zabezpieczenie plików przed kradzieżą.

Systemy Kontroli Danych (DLP) to:

  • pełna wiedza na temat przechowywania i wykorzystywania krytycznych informacji w firmie,
  • dostęp do raportów ułatwiających planowanie procesów biznesowych,
  • ochrona każdego rodzaju danych (np. dane pracowników i klientów, sprawozdania finansowe, plany rozwoju organizacji),
  • sposób na zachowanie renomy przedsiębiorstwa i podtrzymanie zaufania klientów,
  •  możliwość uniknięcia odpowiedzialności prawnej i kar finansowych związanych z ujawnieniem krytycznych danych,
  • rozwiązanie pozwalające na wypełnienie obowiązujących regulacji, takich jak RODO, ISO 27001, NIST czy PCI DSS.

Jak wdrożyć Systemy Kontroli Danych?

Do wycieku danych może dojść w różny sposób, choć do najpopularniejszych kanałów zaliczamy urządzenia z przenośną pamięcią (np. pendrive, płyta CD, dysk) i pocztę elektroniczną. Ochrona przed kradzieżą danych wymaga więc wdrożenia zaawansowanych technologii informatycznych, takich jak systemy DLP. Implementację oprogramowania chroniącego wrażliwe dane warto powierzyć firmie IT specjalizującej się w systemach DLP. Niektóre firmy, na przykład SECURIVY, zapewniają możliwość integracji DLP z innymi systemami ochrony, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie plików przed kradzieżą.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena