Magazyn jest jednym z głównych elementów, a zarazem etapów jaki pojawia się podczas procesów logistycznych. Biorąc uwagę różnye czynniki podczas składowania, a także specyfikę i rodzaj przechowywanego towaru wyróżnić można kilka rodzajów magazynów.

Data dodania: 2009-11-26

Wyświetleń: 4579

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Magazyn z definicji

Magazynem nazywamy jednostkę o charakterze organizacyjno - funkcjonalnym, która przeznaczona jest składowania wszelkich zapasów. Do głównych cech magazynu należy przede wszystkim fakt, iż zajmuje on specjalnie wyodrębnioną przestrzeń, która wyposażona jest we wszelkie maszyny oraz zasoby ludzkie, które umożliwiają sprawne jego działanie.

Magazyny mogą różnić się ze względu na przedmiot działalności, spełniane funkcje, przynależność organizacyjną czy rodzaj skladowanych materiałów.

Podział magazynów

Najczęstrzym podziałem magazynów jest podział względu na rodzaj składowanego materiału. Biorąc pod uwagę te kryteria wyróżnić możemy zasadniczo 3 podstawowe rodzaje magazynów. Są nimi:

- zbiorniki przeznaczone dla towarów ciekłych i gazowych
- silosy dla towarów sypkich
- magazyny uniwersalne do magazynowania różnych towarów w opakowaniach lub bez opakowań.

Dodatkowo magazyny podzielić można również ze względu na stopień zmechanizowania procesów magazynowych w nich zachodzących. W tym przypadku wyróżnia się:

- magazyny niezmechanizowane
- magazyny zmechanizowane
- magazyny zautomatyzowane

Ze względu na budowę wyróżniamy:

- magazyny otwarte, którch przeznaczeniem jest przechowywanie wszelkich towarów odpornych na działanie czynników atmosferycznych
- magazyny półotwarte, które stanowią wszelkiego rodzaju pomieszczenia osłonięte dachem, np. wiaty. Przechowuje się tutaj materiały wymagające zabezpieczenia jedynie ogólnego przed slońcem i deszczem
- magazyny zamknięte, którymi są wszelkie pomieszczenia i budynki, których powierzchnia służy do składowania materiałów wymagających odpowiednich warunków
- magazyny specjalne, które przeznaczone są do składowania jednego, specyficznego rodzaju materiałów.

Magazyny posiadają określone przeznaczenie oraz funkcje gospodarcze. Głównymi funkcjami są:

- funkcje przemysłowe - polegająca na zaopatrzaniu w materiały gotowych wyrobów
- funkcje handlowe - magazyny wykorzystywane podczas skupu, hurtu i detalu
- funkcje transportowe - magazyny wykorzystywane podczas procesów logistycznych takich jak spedycja oraz pośrednictwo w transporcie np. wodnym czy lotniczym
- funkcje uslugowe - w przypadku kiedy magazyn wynajmowany jest okresowo na potrzeby składowania towarów podmiotu zewnętrznego

Licencja: Creative Commons
0 Ocena