Temat wydawałoby się przewałkowany we wszystkie strony, ale nadal pojawiają się w Necie dość często pytania o co z tą zniżką chodzi. Już wyjaśniam...

Data dodania: 2007-11-07

Wyświetleń: 19030

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Temat wydawałoby się przewałkowany we wszystkie strony, ale nadal pojawiają się w Necie dość często pytania o co z tą zniżką chodzi.
Już wyjaśniam...

Generalną zasadą jest, że osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana płacić składkę na ubezpieczenie społeczne. Składki te płaci się od tzw. podstawy wymiaru (PW), która dla prowadzących działalność gospodarczą wynosi 60% przeciętnego wynagrodzenia. Opłacane składki kształtują się następująco:
- składka na ubezpieczenie emerytalne - 19,52% PW
- składka na ubezpieczenie rentowe - 10% PW
- składka na ubezpieczenie chorobowe - 2,45% PW
- składka na ubezpieczenie wypadkowe - od 0,67% do 3,6% PW
- składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9%
(niektóre stawki zależne są od branży, w jakiej działa firma)

Po podliczeniu daje to DUŻO. Ale od dwóch lat można płacić mniej.

Kto może płacić mniej?

Niższą składkę ZUS mogą płacić osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

1. Rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.

2. W okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności gospodarczej.

3. Nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Ile to jest "mniej"?

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą i spełniających powyższe wymogi (wszystkie łącznie) stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Procentowe wysokości stawek pozostają więc bez zmian, są natomiast liczone od znacznie niższej kwoty deklarowanego przychodu (od 30% PW).
Licencja: Creative Commons
0 Ocena