Pracodawca chroni zdrowie pracownika młodocianego m.in. nie zatrudniając go przy pracach zagrażających zdrowiu. Młodociany powinien przed przyjęciem do pracy zostać wysłany na badania celem uzyskania orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Data dodania: 2009-09-22

Wyświetleń: 2289

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

W trakcie zatrudnienia młodociany podlega badaniu kontrolnemu i okresowemu. Gdy lekarz stwierdzi, że praca, którą pracownik młodociany wykonuje podczas przygotowania zawodowego zagraża jego zdrowiu, pracodawca ma obowiązek do zmiany rodzaju pracy, przy której zatrudniony jest młodociany.

Jeżeli pracodawca nie może zmienić pracy, niezwłocznie rozwiązuje umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a także musi wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pracę za okres wypowiedzenia (art. 201 par. 2 Kodeksu pracy). Ten okres wlicza się także do okresu zatrudnienia pracownika młodocianego.

Przed podjęciem pracy młodociany powinien zostać poddany wstępnym szkoleniom z zakresu bhp ( instruktaż ogólny i stanowiskowy). Pracodawca także udostępnia środki ochrony indywidualnej, które obejmują wszystkie wszelkie wyposażenie z którego korzysta w pracy młodociany. Środki te pracodawca dostarcza nieodpłatnie.

Pracodawca powinien także poinformować pracownika młodocianego o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywana pracą i o zasadach ochrony przed zagrożeniami . Pracownik młodociany powinien mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy i pracować przy pracach dla niego odpowiednich.

Pracodawca zapewnia także młodocianemu niezbędną pomoc i opiekę do właściwego wykonywania pracy...

Licencja: Creative Commons
0 Ocena