Prawo pracy szczególną ochronę zapewnia pracownicy będącej w ciąży. Pracownica ma zapewnioną ochronę we wszystkich elementach stosunku pracy i przez cały okres trwania ciąży.

Data dodania: 2009-09-13

Wyświetleń: 2566

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Obowiązkiem pracodawcy jest niezatrudnianie pracownicy w ciąży przy pewnego rodzaju pracach. Do takich prac należy m.in : praca na taśmie, praca w pozycji stojącej łącznie 3 godziny w czasie zmiany roboczej, praca powyżej 4 godzin na dobę przy komputerze.

Pracodawca ma wiele obowiązków wobec pracownicy, która poinformowała go, że jest w ciąży, lecz obowiązki te wynikają z umowy jaka została zawarta z pracownicą.

Gdy zawarto umowę o pracę na czas nieokreślony to pracodawca ma obowiązek wywiązać się ze wszystkich obowiązków jakie ma wobec ciężarnej pracownicy.

Inaczej regulowane są obowiązki pracodawcy wobec pracownicy w ciąży, jeżeli zawarto inny rodzaj umowy ( np. umowę zlecenie czy też umowę o dzieło ).

Głównym obowiązkiem pracodawcy wobec pracownicy w ciąży z którą zawarł umowę o pracę na czas określony jest to, że nie może takiej pracownicy zwolnic z pracy.  Są wyjątki od tej reguły, pracodawca mógłby zwolnić pracownice w ciąży np. gdyby złamała w jakiś sposób prawo, w pełni zaniedbała swoje obowiązki, a także gdy firma w której jest zatrudniona pracownica w ciąży ogłosi bankructwo.

Pracodawca musi zatrudniać pracownice do końca ciąży, a później obowiązkowo przysługuje jej urlop macierzyński.

Jeżeli chodzi natomiast o umowę o pracę na czas określony, lub na czas próbny, to pracownicy w ciąży tez przysługują pewne prawa .

Jeżeli rozwiązanie takiej umowę o pracę przypadałoby na czas późniejszy niż 3 miesiąc ciąży, to pracownica nabywa takie same prawa jak pracownica zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, czyli obowiązkiem pracodawcy jest do końca ciąży nie zwolnić jej z pracy.

Obowiązek ten wygasa w momencie rozwiązania ciąży z tym, że ZUS płaci za taką pracownice składki, więc ma ona coś w rodzaju urlopu macierzyńskiego, ale to nie jest już urlop macierzyński

Obowiązkiem pracodawcy jest także poinformowanie pracownicy w ciąży o przysługujących jej prawach. Pracodawca odpowiada także za nią w czasie trwania ciąży.

Chodzi tutaj przede wszystkim o niebezpieczne warunki pracy. Jeżeli warunki pracy są niebezpieczne, to pracownica w ciąży ma prawo nie wykonać takiego rodzaju pracy, a pracodawca powinien znaleźć jej pracę zastępczą.

Jeżeli chodzi o czas pracy i miejsce pracy, to pracownica w ciąży ma prawo nie zgodzić się na oddelegowanie w inne miejsce niż jej miejsce pracy. Ma prawo nie zgodzić się na delegacje, ma prawo nie zgodzić się na przeniesienie, może nie zgodzić się na wyjazdy służbowe. Ale tak samo może się na zgodzić, wiec jeżeli wyrazi na to zgodę to jak najbardziej jej to przysługuje.

Pracownica w ciąży nie może być także zatrudniana w godzinach nadliczbowych.

Pracownica w ciąży ma także prawo do płatnych zwolnień związku z koniecznością przeprowadzenia badań lekarskich.

Zwolnienia te przysługują jeżeli spełnione są trzy warunki :

badania są zlecone są przez lekarza
badania związane są z ciążą
badania nie są przeprowadzane poza godzinami pracy

Licencja: Creative Commons
0 Ocena