Gdy osoba pracująca na etacie podejmie naukę za zgodą pracodawcy ma prawo nie tylko do urlopu wypoczynkowego, ale także do urlopu szkoleniowego oraz zwolnienia z części dnia pracy. Prawa te uzależnione są od systemu nauki pracownika.

Data dodania: 2009-09-03

Wyświetleń: 3087

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Gdy pracownik uczy się wieczorowo lub zaocznie

ma prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze 21 dni roboczych w każdym roku studiów w szkole wyższej. Urlop przeznacza się na obowiązkowe zajęcia, a także na przygotowanie do egzaminów.

pracownik ma także prawo w ostatnim roku studiów do 21 dni urlopu na przygotowanie pracy dyplomowej i przystąpienie do do egzaminu magisterskiego.

jeżeli czas pracy pracownika uniemożliwia stawienie się na zajęciach, uczącemu się pracownikowi przysługuje zwolnienie z części dnia pracy ( do 5 godzin tygodniowo)

Gdy pracownik wybrał zaoczne studia podyplomowe

ma prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze 28 dni roboczych. Urlop wykorzystuje na udział w obowiązkowych zajęciach w ciągu całego okresu nauki.

ma prawo do urlopu szkoleniowego w wymiarze do 6 dni. Urlop wykorzystuje na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów końcowych. Pracodawca ustala wymiar urlopu w zależności od czasu trwania szkolenia i egzaminów.

Trochę trudniej ma pracownik, którego pracodawca nie skierował na studia.

Wtedy może liczyć na :

urlop bezpłatny i zwolnienie z części dnia pracy. Pracownik nie będzie miał prawa do wynagrodzenia na zasadzie porozumienia ( zależne od woli pracodawcy).

jeżeli pracownik uczy się w innej miejscowości, może wystąpić do pracodawcy o zwrot kosztów przejazdu, noclegu i diet ( jak przy delegacjach służbowych).

zwrot kosztów podręczników i pomocy szkolnych

Licencja: Creative Commons
0 Ocena