Jeżeli pracownik, którego pracodawca zwolnił z pracy uważa, ze został zwolniony niezgodnie z przepisami prawa pracy, ma prawo odwołać się od tej decyzji do sądu pracy.

Data dodania: 2009-09-03

Wyświetleń: 2723

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Gdy z ustaleń sądu wyniknie, że to wypowiedzenie umowy o pracę nastąpiło z naruszeniem prawa pracy, to pracownikowi zostanie przyznane odszkodowanie lub pracodawca dostanie nakaz przywrócenia zwolnionego pracownika do pracy ( z wypłaceniem zaległego wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy).

Przykład niezgodnego z prawem pracy zwolnienia pracownika z pracy

Pracownik został zwolniony z pracy mimo ukończenia przez niego 61 lat. Kodeks pracy chroni przed zwolnieniem z pracy pracowników, którym brakuje  do wieku emerytalnego nie więcej niż 4 lata ( na podstawie art.39 K.p, nie wolno zwolnic z pracy kobiety, która ukończyła 56 lat i mężczyzny, który ma ukończone 61 lat).

Jeżeli sąd przywróci pracownika do pracy, powinien on niezwłocznie zgłosić gotowość do pracy. Informuje on o tym swojego pracodawcę w ciągu 7 dni od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o przywróceniu do pracy.

Jeżeli pracownik nie poinformuje o tym fakcie swojego pracodawcy, pracodawca ma prawo do odmówienia ponownego zatrudnienia na podstawie art 48 & 1 K.p ...

Wynagrodzenie jakie pracownik otrzyma za czas pozostawania bez pracy

jeżeli okres wypowiedzenia wynosił 3 miesiące - będzie to maksymalnie 1-miesięczne wynagrodzenie za pracę

jeżeli pracownik po okresie wypowiedzenia nadal był bez pracy -  będzie to maksymalnie 2-miesięczne wynagrodzenie za pracę

jeżeli została zwolniona pracownica w ciąży lun na urlopie macierzyńskim, zwolniono osobę, która miała do emerytury nie więcej niż 4 lata - będzie to wynagrodzenie za cały okres pozostawania bez pracy

Licencja: Creative Commons
0 Ocena