Do podstawowych obowiązków pracownika należy wykonywanie poleceń pracodawcy. Pracownik nie musi być jednak ślepo posłuszny. Jeżeli polecenia pracodawcy są sprzeczne z prawem i z wykonywaną pracą to pracownik może odmówić ich wykonania.

Data dodania: 2009-09-01

Wyświetleń: 1942

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 0

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

0 Ocena

Licencja: Creative Commons

Jednym z obowiązków pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jeżeli te obowiązki zostaną naruszone, to pracownik ma uzasadnione prawo odmówić wykonania poleceń dotyczących świadczenia pracy.

Pracownik ma prawo odmówić wykonania poleceń pracodawcy gdy :

polecenie pracodawcy jest niezgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa lub z umową o pracę.

Gdy Twój pracodawca wyda Ci polecenie niezgodne z prawem, nie wykonuj go, bo może się zdarzyć tak, że sam narazisz się na odpowiedzialność. Gdy np. polecenie pracodawcy związane jest z ewentualnym popełnienie wykroczenia lub przestępstwa, jest niezgodne z przepisami prawa pracy, to wykonując takie polecenie, sam możesz wpędzić się w kłopoty ( z oskarżeniem prokuratora włącznie).

Pracownik ma prawo krytykować żądania pracodawcy, lecz nie zwalnia go to z obowiązku jego wykonania. Odmowa wykonania przez pracownika poleceń pracodawcy może mieć dla niego niekorzystne konsekwencje. Może to być kara porządkowa, ale także wypowiedzenie umowy o pracę, bądź zwolnienie w trybie natychmiastowym.

Pracownik jest zobowiązany do wykonania tylko poleceń pracodawcy, które:

dotyczą pracy
nie są sprzeczne z umową o pracę
nie są sprzeczne z przepisami prawa.

Licencja: Creative Commons
0 Ocena