rzeka

Rzeka - kiedy i jak interweniować?

Rzeka - kiedy i jak interweniować?

Podstawą dobrej praktyki utrzymania rzek jest wykonywanie prac utrzymaniowych tylko tam, gdzie są one naprawdę konieczne, i takich które skutecznie rozwiążą napotykane problemy, a dodatkowo pociągną za sobą jak najmniejsze koszty ekonomiczne i środowiskowe. Ponadto nie powinny one – co chyba oczywiste – spowodować nowych problemów w innym miejscu, na przykład zwiększenia zagrożenia powodziowego na dalszym odcinku regulowanej rzeki, poniżej miejsca wykonanych prac regulacyjnych.

Co wyróżnia rzekę w przyrodzie?

Co wyróżnia rzekę w przyrodzie?

Po okresie ewentualnej sukcesji większość ekosystemów lądowych osiąga pewną stabilizację zwaną klimaksem. Stan ten charakteryzuje się względną niezmiennością krajobrazu i w miarę zamkniętym cyklem obiegu materii i energii na zajmowanym przez dany ekosystem obszarze. Z rzeką jest jednak inaczej. Jej naturalne koryto wciąż się zmienia w dość krótkim czasie, a transport materii i energii w jej ekosystemie ma charakter liniowy bądź spiralny.

Dzika rzeka - zagrożenie czy szansa?

Dzika rzeka - zagrożenie czy szansa?

Dzika rzeka jest układem zmiennym, dynamicznym i w pewnym stopniu nieprzewidywalnym. A ponieważ ustawa Prawo wodne nakłada na właściciela wód obowiązek utrzymywania ich w należytym stanie, wielu wydaje się, że znajdujące się na ich terenie cieki wodne powinni uregulować kosztem konieczności wykonywania na nich regularnych prac utrzymaniowych. Tymczasem jednak nie jest to całkiem zgodne z intencją prawodawcy, który docenia w swoich dokumentach walory naturalnych ekosystemów rzek oraz ich dolin.

Opowieść o góralskich rybakach i smoku

Opowieść o góralskich rybakach i smoku

Usłyszałem dowcip. Spodobał mi się. Lubię tzw. „grę słów”. Lubię zabawę samym słowem. Bogactwo polskiego języka jest wspaniałą kopalnią możliwości zmiany znaczeniowej poszczególnych słów w odniesieniu do kontekstu. A wtedy nawet czarne nie jest czarne, a białe – białe. I tak powstała ta opowieść.

Brzana

Brzana

Z artukułu można sie dowiedzieć jak wygląda brzana oraz gdzie występuje ten gatunek ryby. Dowiemy się czym się żywi oraz gdzie jej szukać. Możemy jeszcze przeczytać o tarle oraz o przyroście długości i wagi tego gatunku ryb.