Czy zawsze lubisz spogladać w lustrzane odbicie siebie? Może chcesz zobaczyć, coś co cię zadziwi i zachęci, aby w zwierciadle zobaczyć to, co bosko piękne.

Data dodania: 2010-03-15

Wyświetleń: 2807

Przedrukowań: 0

Głosy dodatnie: 2

Głosy ujemne: 0

WIEDZA

2 Ocena

Licencja: Creative Commons

Zwierciadło Boga

Inni ludzie są naszymi odbiciami  - zwierciadłami EGO. Oni nam pokazują, co jest w nas do uzdrowienia. Jeśli będziemy obserwować te sceny a nie osądzać lusterka, to wiele możemy w swoim życiu zmienić na dobre. Taka jest droga absolutnego uzdrawiania i właściwy rozwój duchowy, polegający na porzucaniu śmieci.

Ale jak przejrzeć się w Zwierciadle Boga?

Musi być nieskazitelna czystość lustra. Wszystkie śmieci wywiezione i uporządkowany teren, wówczas zobaczymy Boga.
Przymiotami Boga są :
- porządek,
- wiedza.

Porządek obowiązuje nie tylko na zewnątrz naszego domu czy ciała, ale też wewnątrz. Ciało powinno być oczyszczone, wymyte od wewnątrz. Do tego służą różne suplementy diety. Wówczas następuje całkowita synchronizacja ciała - umysłu i duszy. W ten sposób tworzy się harmonia wewnątrz ciała i na zewnątrz, gdzie ułatwiony jest przepływ energii kosmicznej do samego centrum człowieka. Pęka skorupa ego a światło duszy zajmuje wszystkie przestrzenie.

Negatywne emocje takie jak: złość, gniew, strach czy żal powinny być rozpoznane i transformowane w myślo - emocje pozytywne w postaci: radości, pokory czy mądrości. Emocje są pojazdem, który zawiezie nas do celu ziemskiej podróży.

Człowiek bez emocji nigdzie nie zajedzie, gdyż nie posiada właściwego dla siebie pojazdu. Tłumienie emocji jest jak składanie wszystkich pieniędzy w banku, bez określonego celu. Niczemu to nie służy. Emocje mają być jak płynąca rzeka, która zdąża do wielkiego oceanu spokoju, aby nabrać z niego wielkiej siły.
 
Drugim symbolem zwierciadła Boga jest nauka. Bóg posiada wszelką wiedzę, a my jako ludzie nie! Aby dorównać Bogu i stanąć koło Niego, należy się ustawicznie uczyć. Chodzi głównie o samokształcenie a nie o nauczanie przez mistrza czy nauczyciela.

Czytanie książek uczy posłuszeństwa najwyższego stopnia, dlatego wielkie EGO nigdy się nie uczy, ani nie czyta książek ( mam na uwadze książki naukowe, religijne i o rozwoju osobistym).

Za każdą czytaną  książką stoi jego autor w niematerialnej postaci. Czytanie powoduje totalne posłuszeństwo wobec autora książki. Nie można z nim dyskutować ani go poniżać. Czytelnika i autora łączy nić zrozumienia niczym fluid wychodzący z ciała. Jest to połączenie duchowe nie fizyczne.

W zależności od lektury, którą czytamy zależy nasze fliudyczne połączenie. Jeśli w rękach mamy Pismo Święte, to łączymy się z Jezusem, jeśli zaś czytamy książkę naukową to mamy do czynienia z myślami danego naukowca.

Od autorów książek jakie czytamy, zależy poziom naszej wiedzy. Nie łudźmy się nadzieją, że jedna przeczytana książka otworzy nam bramy nieba. Książki naukowe są niezbędne do zrozumienia chociażby treści Pisma Świętego, nie mówiąc o innych. Nauka i Religia, gdy będą połączone razem, wówczas przychodzi zrozumienie i rozświetlenie umysłu. Wiedza naukowa i logiczna wzbudza lewą półkulę mózgu, natomiast religia napełnia prawą półkulę mózgu. Energia w nich odpowiada żeńskiej i męskiej części osobowości człowieka czyli ( + i - ). Połączenie tych dwóch biegunów wytwarza światło, które oświetla mózg. Tym sposobem otrzymujemy łaskę zrozumienia i oświecenie.

Ego nie jest zainteresowane nauką  i religią  oraz światłem zrozumienia, gdyż dla ego światło to koniec jego życia. Ego żyje w ciemności a światło go unicestwia.

Gdzie jest Bóg, tam nie ma Ego.
Gdzie jest Ego, tam nie ma Boga. Jedno wyklucza drugie, gdyż dwóm panom służyć się nie da.
Chaos i bałagan mentalny, tworzy się z niewiedzy i braku boskiego porządku. To przestrzeń ego.

Gdzie istnieje porządek i mądrość, tam sięga swoją obecnością Bóg i wówczas przeglądamy się w Jego zwierciadle.

To takie proste i oczywiste ale nie tak łatwe do osiągnięcia. Trzeba pokonać mur z ciemności ego. Wymaga dużej pracy nad sobą i posłuszeństwa, które najlepiej osiągane jest poprzez czytanie i uczenie się.

Jesteśmy dziećmi Boga i należy nam się spotkanie z naszym autentycznym  Ojcem. Wszyscy  ojcowie i matki na ziemi, to przybrani rodzice naszego ciała, którzy chwilowo zastępują prawdziwych.

Ujrzenie siebie w zwierciadle Boga jest największym osiągnięciem człowieka na Ziemi. Jest zjednoczeniem z przestrzenią Boga. To nasz cel ziemskiej podróży, którą odbywamy pojazdem emocji.

Na temat przemiany emocji piszę na mojej stronie podanej niżej.

Licencja: Creative Commons
2 Ocena