palenie papierosów

Papierosy przyciągają więcej bakterii

Papierosy przyciągają więcej bakterii

W dzisiejszym świecie nikt już nie pyta, czy papierosy szkodzą, ale w jakim stopniu. Do szeroko opisanych już dawniej negatywnych skutków używania papierosów doszedł nowy – w ustach palacza żyje znacznie więcej bakterii chorobotwórczych, niż w jamie ustnej osób niepalących.

Sposoby rzucania palenia

Sposoby rzucania palenia

Mówi się, że od świadomości, że świadomość tego, że palenie jest szkodliwe dla zdrowia nie jest równoznaczna z decyzją o rzuceniu nałogu. Bardzo często okazuje się, że do tak poważnej decyzji trzeba dojrzeć i niestety, w wielu przypadkach etap ten trwa latami. 

Palenie papierosów

Palenie papierosów


Nikotyna to nazwa mająca swój początek od nazwiska francuskiego dyplomaty, który przebywał na dworze króla portugalskiego w XVI wieku i zachęcał wszystkich do palenia tytoniu w celach medycznych. Był pierwszym propagatorem "zdrowego palenia" tytoniu.
Ów dyplomata nazywał się Jean Nicota.